Capita Selecta Notarieel Recht

Luc Weyts (Author), Christoph Castelein (Author),

Series: Leuvense Notariële Geschriften 8

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058675583

Publication date: October 24, 2006

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

De publicatie Capita Selecta Notarieel Recht is het achtste volume in de reeks Leuvense Notariële Geschriften van het Instituut voor Notarieel recht van de K.U.Leuven. Het bevat de referaten van de lezingen gehouden in het raam van de Postuniversitaire Cyclus 2005-2006. Aan bod komen: vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen na echtscheiding, spitstechnologie omtrent huwelijkse voorwaarden, oude dagregelingen in de notariële praktijk, testamentaire schikkingen burgerrechtelijk en fiscaal bekeken, nieuwigheden inzake het notarieel vennootschapsrecht, de patrimoniumvennootschap in het kader van een successieplanning, levensverzekeringen en pensioenen in de notariële praktijk en het notarieel getuigschrift. Dit boek is een must voor elke notaris, advocaat en magistraat die op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen het Notarieel Recht.

Hoofdstuk 1. – Vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen na echtscheiding
Hilde Vanbockrijck

1. Inleiding
2. Aandachtspunten bij aanvang van de vereffening-verdeling
3. Het proces-verbaal van opening van werkzaamheden
4. De mogelijkheden voor de notaris om zich te wenden tot de rechtbank
5. De staat van vereffening-verdeling
6. Het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden
7. De homologatieprocedure

Hoofdstuk 2. – Spitstechnologie omtrent huwelijkse voorwaarden
Alain Verbeke

1. Context en creativiteit
2. Vijf risico’s
3. Test van de risico’s toegepast op huwelijkscontract ter bescherming van de langstlevende partner
4. Conclusie

Hoofdstuk 3. – Oude dagregelingen in de notariële praktijk
Andy Vandewiele

1. Extrapatrimoniale testamentaire bepalingen
2. Euthanasie – levenstestament
3. Voorlopig bewind – verklaring van voorkeur
4. Globale akte inzake oude dagregelingen
5. Schuldbekentenis tot levensonderhoud van de erflater

Hoofdstuk 4. – Testamentaire schikkingen burgerrechtelijk en fiscaal bekeken
Ann Maelfait

1. Inleiding
2. Controlebehoudende testamentaire schikkingen
3. Belastingbesparende testamentaire schikkingen
4. Besluit

Hoofdstuk 5. -Nieuwigheden inzake het notarieel vennootschapsrecht
Frank Goddeeris

1. Formaliteiten bij vennootschapsakten
2. Wijziging van de oproepformaliteiten
3. Topics betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap
4. Tariefwijziging inbrengen in de vennootschap

Hoofdstuk 6. – De patrimoniumvennootschap in het kader van een successieplanning
Peter Van Melkebeke

1. Inleiding
2. Poging tot definitie
3. Nut van de patrimoniumvennootschap in het kader van successieplanning
4. De (fiscale) voor- en nadelen: een korte “tour d’horizon”
5. Conclusie omtrent het gebruik van de patrimoniumvennootschap binnen successieplanning

Hoofdstuk 7. – Levensverzekeringen en pensioenen in de notariële praktijk
Walter Pintens en Paul Van den Abeele

1. Inleiding
2. Levensverzekeringen
3. Pensioenen
4. Besluit

Hoofdstuk 8. – Het notarieel getuigschrift
Dirk Michiels

1. Inleiding
2. De rangregeling
3. De doorhalingen volgens de oude wetgeving
4. De doorhalingen naar huidig recht
5. De vorm van het notarieel getuigschrift
6. Het ereloon van het notarieel getuigschrift
7. De afsluiting van de rangregeling
8. De rol van de notaris en de hypotheekbewaarder
9. Enkele bijzondere gevallen
10. Toekomstperspectieven

Luc Weyts

Luc Weyts is erenotaris en professor emeritus aan de KU Leuven.

Christoph Castelein

Related titles