Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg: wetenschap, beleid en praktijk

Liber Amicorum Joris Casselman

Frank Hutsebaut (Author), Geert Vervaeke (Editor), Johan Goethals (Editor),

Series: Society, Crime and Criminal Justice 32

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058675163

Publication date: March 13, 2006

Read the book for free with Google Books

Number of pages: 425

Size: 240 x 160 x 20 mm

SHARE

Prof. Dr. Joris Casselman trad, na een rijkgevulde academische carrière, toe tot het emeritaat. Naar aanleiding daarvan werd door de Afdeling strafrecht, strafvordering en criminologie van de K.U.Leuven het initiatief genomen om een liber amicorum uit te geven waarin een aantal bijdragen van binnen- en buitenlandse collega’s en vrienden werden opgenomen die de grote domeinen bestrijken waaraan J.Casselman een onuitwisbare bijdrage heeft geleverd. De titel van het boek is niet toevallig gekozen. Professor J.Casselman heeft nationale en internationale faam verworven met betrekking tot een aantal thema’s die heden ten dage tot het brede veld van de gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg behoren, een breed domein waarvan de geschiedenis later zal getuigen dat hij er een van de grondleggers van is geweest. De bijdragen in het boek getuigen dan ook van de gedifferentieerde wetenschappelijke onderwerpen waarop Joris Casselman georiënteerd was, met uiteraard een bijzondere aandacht voor de verslavingsproblematiek in al zijn aspecten. Ze zijn, zoals de gevierde zelf, steeds geïnspireerd vanuit een wetenschappelijke, beleidsmatige of meer praktijkgerichte invalshoek. In het boek is ook een volledige bibliografie opgenomen van de gevierde.

Voorwoord

Laudatio
Frans Vanistendael

Joris Casselman en de gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg: wetenschap, beleid en praktijk
Frank Hutsebaut

Bibliografie Joris Casselman

I. Wetenschap

Slachtofferschap van geweldscriminaliteit en geestelijke gezondheidszorg
Ivo Aertsen en Tony Peters

Wat vooroordelen ons leren. Een herinnering aan het lesgeven
Franz Baro

The health of drug users
Philip Bean

Between risk factor and significance: a synergy of elements facilitating deviance
Serge Brochu, Michaël Gillet en Isabelle Parent

Prof. dr. em. Jo Casselman: de transgressie van de neuropsychiatrie
Steven De Batselier

Dutroux en de doodstraf. Over punitiviteit in Vlaanderen
Johan Goethals

The impact of base-rates of criminal recidivism on long-term outcome. Results of a follow-up study of an unselected group of criminal offenders
Norbert Nedopil

Fatale bonje met de buren
Frans Koenraadt

Verslaafd worden en blijven (of niet): een motivationele analyse
Willy Lens, Maarten Vansteenkiste en Cecilia Chau

Drugs: Thirty years later
Yvo Nuyens

Het gebruik van illegale drugs door de medische professie: een waar “beroeps-geheim”?
Karolien Meuwissen

Gecontroleerd gebruik: een optie in de verslavingszorg?
Gerard M. Schippers

Evaluatie van de psychosociale integratie van interraciaal jongvolwassen geadopteerden in Vlaanderen
Gilbert Van Aelst

Uitstroom van de licentiaten in de criminologische wetenschappen van de K.U.Leuven (academiejaren 1995-1996 tot en met 2001-2002)
Lieven Vandekerckhove en Kurt Doms

Van misdadiger tot medisch model. Het onderzoeksterrein van de forensische psychiatrie
Hjalmar van Marle

II. Beleid

The mental health movement: de Vlaamse bijdrage in historisch en mondiaal perspectief
Paul Arteel

Recente evolutie van het medisch beroepsgeheim bij de behandeling van slachtoffers of daders van fysisch of seksueel geweld
Paul Cosyns

“Becker revisited”: de invloed van culturele recepten op cannabisgebruik
Tom Decorte

Jo Casselman, een pionier van de wetenschappelijke onderbouw van het drugsbeleid
Brice De Ruyver

Veertig jaar Wet ter bescherming van de maatschappij: reden tot feesten?
Sylvie De Vuysere

A message to Jo Casselman
Philippe De Witte

De complexiteit van de grootstedelijke veiligheidsproblematiek: het geval van Tilburg
Cyrille Fijnaut

Volksgezondheid onder druk van alcoholindustrie? Enkele beschouwingen over het alcoholprobleem, met name onder jongeren, en de pogingen om effectief alcoholbeleid te voeren
Cees Goos

Straatcriminaliteit, preventie en politiek
Lode Walgrave

III. Praktijk

Het Forensisch initiatief voor Deviante Seksualiteit (Fides) te Beernem
Dirk Debbaut

Slachtoffers van seksueel geweld: pijn die (niet) geneest…
Piet Nijs

Het wettelijk kader voor de behandeling van verslaafden met vervangingsmiddelen
Herman Nys

La Drogue, le Soin et la Loi
Isidore Pelc

Harm reduction: een stand van zaken
Sven Todts

Hulpverlening aan seksuele delinquenten: systeemtherapeutische en motivatiebevorderende aspecten in een ethisch kader
Els Van Daele

Schadebeperking en het politioneel verhoor
Miet Vanderhallen, Geert Vervaeke en Dirk Van Daele

Therapeuten blijf bij uw leest: therapieprognose van terugvalproblematiek als alternatief voor risicotaxatie
Kris Vanhoeck

Tabula gratulatoria

Frank Hutsebaut

Geert Vervaeke

Geert Vervaeke geeft les aan het Sint-Lucaspaviljoen in Antwerpen. Ze illustreerde al verschillende kinderboeken. Met haar illustraties won ze al een Boekenpauw, een Boekenpluim en een Zilveren Penseel.

Johan Goethals

Related titles