Actuele thema’s uit het strafrecht en de criminologie

D. Van Daele (Editor), Ingrid Van Welzenis (Editor),

Series: Society, Crime and Criminal Justice 26

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058673527

Publication date: March 1, 2004

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Dit boek bevat de bijdragen die werden geschreven voor de vierdelige Post-Academische Vormingscyclus in de Criminologie, die plaatsvond aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven in maart en april 2003. Het eerste deel is gewijd aan de alternatieve sancties en wijzen van afhandeling. Hierin worden enerzijds de door de Commissie Straftoemeting gedane voorstellen met betrekking tot de strafdoelen en de sancties geanalyseerd en wordt anderzijds ingegaan op recente ontwikkelingen in het domein van niet-vrijheidsrovende sancties voor volwassenen. In het tweede deel worden de wetgevende initiatieven inzake internering besproken en worden tevens de ontwikkelingen op het vlak van de opvang van geïnterneerden in België en van vergelijkbare gerechtscliënten in Nederland besproken. Het derde deel van het boek is gewijd aan de preventie, met name ten aanzien van jeugdigen. In het vierde en laatste deel tenslotte staat het verhoor in strafzaken centraal. De recente ontwikkelingen inzake deze belangrijke onderzoeksdaad worden geanalyseerd, en dit zowel vanuit de juridische als de gedragswetenschappelijke invalshoek.

Deel I – De alternatieve sancties en vormen van afhandeling

  Strafdoelen en sancties: voorstellen van de Commissie Straftoemeting

   Â Ivo Aertsen

  Alternatieve sancties en vormen van afdoening. Beleidsontwikkelingen en knelpunten

   Hans Dominicus

  Alternatieve gerechtelijke maatregelen en straffen, binnen en buiten justitie. De rol van de justitiehuizen en de Vlaamse Gemeenschap

   Roland Martein

Deel II – Internering

  Wetgevende initiatieven inzake internering

   Sylvie De Vuysere

  Recente ontwikkelingen in verband met de opvang van geïnterneerden in Vlaanderen

   Joris Casselman

  De nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse TBS en hun gronden: veiligheid en welzijn

   Hjalmar van Marle

Deel III – Preventie

  Preventie en jeugd. Voorstelling van een onderzoek

   Dieter Burssens, Peter Goris en Nicole Vettenburg

Deel IV – Verhoor

  Recente ontwikkelingen inzake de wettelijke regeling van het verhoor in strafzaken

   Dirk Van Daele

  Het verhoor in het licht van hte E.V.R.M. en de rechtspraak van het E.H.R.M.

   Franky Goossens

  Het verhoor: in het beste geval een verhaal gebaseerd op een herinnering

   Miet Vanderhallen en Geert Vervaeke

  Liegen en misleiden tijdens het verhoor: Kan de polygraaf een oplossing hebben?

   Aldert Vrij

D. Van Daele

Ingrid Van Welzenis

Related titles