Vennootschappen en rechtspersonen: Stand van zaken

Luc Weyts (Editor), Christoph Castelein (Editor), Eline Goovaerts (Editor),

Series: Leuvense Notariële Geschriften 6

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058674425

Publication date: February 24, 2005

Read the book for free with Google Books

Number of pages: 371

Size: 240 x 160 x 20 mm

SHARE

Het boek geeft een overzicht van de laatste nieuwigheden op het vlak van vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht. De aandacht gaat onder meer uit naar de nieuwe VZW-wet, de Private Stichting, nieuwe fiscale aandachtspunten, corporate governance in statutaire clausules vertaald, de keuze van de vennootschapsvorm en aandelen bij echtscheiding en bij overlijden.

Hoofdstuk 1 – De nieuwe wetgeving voor VZW’s en IVZW’s: de wijzigingen aangebracht aan de wet van 27 juni 1921 door de wet van 2 mei 2002
D. VAN GERVEN

1. Inleiding
2. Een korte toelichting van de rechtsvormen geregeld door de wet van 2 mei 2002
3. De zeven krachtlijnen van de wet van 2 mei 2002
4. Bijzondere wijzigingen aan de bepalingen van toepassing op de VZW en de IVZW

Hoofdstuk 2 – De private stichting: een nieuwe uitdaging voor het notariaat
L. WEYTS

1. Algemeen
2. Hoofdkenmerken van de private stichting
3. Inhoud en vorm
4. Erfrechtelijke aspecten: houdt de stichting een aanslag in op de erfrechtelijke reserve van de erfgenamen van de stichter?
5. Fiscale aspecten
6. Boekhouding
Bijlage: Modelakte private stichting

Hoofdstuk 3 – Nieuwe fiscale aandachtspunten bij rechtspersonen
E. SPRUYT

1. Recente wijzigingen inzake registratie- en successierecht met betrekking tot de vzw en de private stichting
2. Fusion à l’anglaise: nieuwe ontwikkelingen
3. Geruisloze fusie en registratierecht: een “verfrissende” wind in de rechtspraak
4. Partiële splitsing: registratierechtelijkkader nog niet volwaardig ingevuld
5. Klein beschrijf thans ook mogelijk bij aankoop waarbij een vennootschap betrokken is?
6. Accordeon-operaties blijven een doorn in het oog van de fiscus (problematiek van de gemengde inbreng)
7. Bedrijfsschenking in Vlaanderen: tot tweemaal toe versoepeld
8. Oprichting van een vennootschap met retroactiviteit: fiscaal tegenstelbaar?

Hoofdstuk 4 – Het rekeningenstelsel voor notarissen
A. MICHIELS

1. Historische achtergrond
2. Het basisbeginsel van de dubbele boekhouding
3. De verplichting om het rekeningenstelsel te volgen
4. De geïndividualiseerde gelden
5. Registratie- en hypotheekrechten
6. Verwerking van de overige aktekosten
7. Confraternele afrekeningen
8. Gedetailleerde commentaar
Bijlage: boekhoudplan

Hoofdstuk 5 – Corporate governance vertaald in statutaire clausules
H. LAGA EN E. LEROUX

1. De rechtspersoon-bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger
2. Het directiecomité in de NV
3.Comités binnen de raad van bestuur
4. Onafhankelijke bestuurders
Bijlage: modelclausules

Hoofdstuk 6 – Vennootschapsvormen naar belgisch vennootschapsrecht: l’embarras du choix
E. FRANCOIS EN R. VANDER EECKT

1. Vennootschap als juridisch kader van de onderneming
2. Enkele cijfers
3. Typologie van de diverse vennootschapsvormen: de basisindelingen
4. Vennootschapsvormen
5. Vennootschapsvarianten
6. Rol van de notaris in het proces ter bepaling van de keuze voor de vennootschap(svorm)

Hoofdstuk 7 – Aandelen bij overlijden
J. DU MONGH

1. Het overlijden van de aandeelhouder – gevolgen voor de vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid en voor de erfgerechtigden – voorwerp van de erfovergang
2. Invloed van het huwelijksgoederenrecht
3. Overgang van rechten en plichten verbonden aan de aandelen
4. Erfrechtelijk vruchtgebruik op aandelen
5. Inbreng van aandelen
6. De wettelijke verdelingsregels
7. Grondslagen van de reserveregeling
8. Techniek van de reserveregeling – fictief herstel van het vermogen van de overleden aandeelhouder
9. Het imputatievraagstuk
10. Inkorting van aandelen
11. Kwalitatieve reserve
12. Slotbedenking

Hoofdstuk 8 – Aandelen bij echtscheiding
B. WAUTERS

1. Inleiding
2. Echtgenoten in slechte verstandhouding en aandelen
3. Aandelen na de echtscheiding
4. Beknopte bibliografie

Luc Weyts

Luc Weyts is erenotaris en professor emeritus aan de KU Leuven.

Christoph Castelein

Eline Goovaerts

Related titles