Beslag en Rangregeling – Saisie et Ordre

Frans Bouckaert (Author), Jan Byttebier (Author),

Series: Leuvense Notariële Geschriften 1

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058670977

Publication date: February 14, 2001

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Deel I – Onroerend beslag – Faillissement

 1. Algemeen – Duur van het beslag- Aanstelling notaris – Hernieuwing aanstelling – Beslagbaarheid

 2. Derdenverzet – Hoger beroep – Stopzetting procedure – Actio pauliana
 3. Faillisement – Gerechtelijk akkoord – Collectieve schulden – Regeling
 4. Beslag op goederen van de huwgemeenschap
 5. Beslag op onverdeeldheid
 6. Overlijden van de beslagene/toegewezen koper – onbeheerde nalatenschap
 7. “Saisie sur saisie ne vaut”
 8. Niet tegenwerpelijkheid t.g.v. bewarend/uitvoerend beslag – Verkoop uit de hand
 9. Indeplaatsstelling
 10. Verkoopsvoorwaarden – Verzet tegen lastenkohier – Gemeenmaking beslagprocedure
 11. Huurtoestand – Bezoekregeling
 12. Zitdag(en) openbare verkoop
 13. Weigering van viedingen – Aanwezigheid van vervolgende schuldeisers bij toewijzing
 14. Toewijzing na hoger bod – Commandverklaring
 15. Rouwkoop
 16. Faillissement

Deel II Rangregeling

 1. Algemeen

 2. Persoon van de beslagene
 3. Gevolgen van de overschrijving van het bevel en het belsat: niet-tegenwerpelijkheid van daden van beschikking verricht na het bevel en het beslag (art. 1577 Ger. W.)
 4. Samenloop
 5. Procedure
 6. Varia
 7. Rangregeling na faillissement

TABLE DE MATIERES

I. Saisie immobilière – Faillite

 1. Généralités – Durée de la saisie – Désignation du notaire – Renouvellement de la désignation – Saisissabilité

 2. Tierce-opposition – Appel – Fin de la procédure – Action paulienne
 3. Faillite – Concordat judiciaire – Règlement collectif de dettes
 4. Beslag op goederen van de huwgemeenschap
 5. Saisie de biens indivis
 6. Décès du saisi/de l’adjudicataire – Succession vacante
 7. “Saisie sur saisie ne vaut”
 8. Non-opposabilité à cause d’une saisie conservatoire/-exécution – Vente de gré à gré
 9. Subrogation
 10. Conditions de vente – Opposition au cahier des charges – Caractère commun de la procédure
 11. Situation locative – Organisation des visites
 12. Séances publiques
 13. Refus d’offres – Présence du créancier saisissant au moment de l’adjudication
 14. Adjudication après surenchère – Déclaration de command
 15. Folle enchère
 16. Faillite

II. Procédure d’ordre

 1. Généralités

 2. La personne du saisi
 3. Conséquences de la transcription du commandement ou de la saisie: non-opposabilité des actes de disposition accomplis après la transcription du commandement et de la saisie (art.1577 C.Jud.)
 4. Concours
 5. Pocédure
 6. Divers
 7. Procédure d’ordre après faillite

Frans Bouckaert

Jan Byttebier

Related titles