Sociale bescherming op nieuwe paden

Liber memorialis Béatrice Van Buggenhout

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058672902

Publication date: July 3, 2003

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

Stock item: 46179

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Op 18 december 2002 overleed prof. dr. Béatrice Van Buggenhout. Haar medewerkers en naaste collega’s van het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven wensen met dit boek hulde te brengen aan deze opmerkelijke academica. Met haar uitzonderlijke visie op sociale bescherming speelde zij, als één van de weinige vrouwen, een prominente rol in de academische wereld. Zij was gedreven door het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek waarbij steeds nieuwe wegen werden bewandeld en nieuwe horizonten werden ontdekt. Niet alleen als jonge onderzoeker, maar ook later als begeleider en promotor van verschillende onderzoeken was zij een briljante ontdekkingsreiziger. En dit in de ware zin van het woord. Veelzijdig zijn dan ook de thema’s die zij bestudeerde en begeleidde. Haar zoektocht naar nieuw juridisch te ontginnen gronden gebeurde evenwel niet willekeurig. Het oogmerk en de drijfveer van haar onderzoek waren steeds het versterken van de positie van de zwakkeren in de maatschappij. Het aanbieden van een juridisch instrumentarium aan hen die er het meest nood aan hebben, stond bij haar centraal. Vanuit deze bewogenheid plaatste zij het welzijnsrecht op de juridische kaart en introduceerde ze de sociale dimensie in de problematiek van de aanvullende sociale verzekeringen. Andere thema’s zoals de informatisering van het recht, social governance, globalisering, gelijke kansenbeleid, gezinsmodalisering en vrijwilligerswerk tonen aan dat zij maatschappelijke vraagstukken onder de juridische aandacht wist te brengen. De enorme hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek die zij nalaat, bewijst haar veelzijdigheid in thema’s en domeinen waar klassieke juristen meestal afhaken. Het boek wenst inkleuring te geven aan deze veelzijdigheid die haar nauw aan het hart lag. In navolging van haar onstuitbare energie wensen de auteurs haar onderzoek te valoriseren en de plaats te geven die het verdient. Het boek is dan ook meer dan een verzameling van vrije bijdragen en beoogt rond vijf – voor haar – centrale thema’s het fundamenteel onderzoek verder te zetten. De paden die prof. dr. Béatrice Van Buggenhout verkende, worden zo blijvend bewandeld met het oog op de verdere ontwikkeling van de rechtswetenschap.

Afscheid nemen Jef Van Langendock Bea Van Buggenhout, een grote dame Roger Dillemans Bibliografie Prof. dr. Béatrice Van Buggenhout A. WELZIJNSRECHT Prof. dr. Béatrice Van Buggenhout en het welzijnsrecht Gianni Loosveldt Het welzijnsrecht: het functioneren van een functioneel rechtsgebied Gianni Loosveldt Caritas en sociale (grond)rechten Bea Van Buggenhout Huidig en toekomstig rechtsbeleid ten overstaan van de mens, beschadigd in zijn welzijn Dries Simoens De sociale integratiebalans en de welzijnsgraad van sociale integratie: hoe welzijn sociale integratie kwalitatief kan versterken Paul Schoukens De positie van niet-professionele zorgverleners in het welzijnsrecht: een verkennning Steven Bouckaert, Sarah D’hondt & Johan Put Beroepsgeheim in een evoluerende hulpverleningscontext Isabelle Van der Straete Werken met vertrouwelijke gegevens in de welzijnssector Pieter Geens De waarde van deontologische codes in de welzijnssector Els Leenaerts Het recht op juridische bijstand: enkele bedenkingen vanuit de praktijk Steven Renette B. AANVULLENDE SOCIALE VERZEKERINGEN Prof. dr. Béatrice Van Buggenhout en de aanvullende sociale verzekeringen Yves Stevens & Herman Cousy Aanvullende sociale verzekeringen in België: solidariteit en subsidiariteit in de sociale bescherming Bea Van Buggenhout Een terugblik en status quaestionis van de sociale dimensie in aanvullende pensioenen Yves Stevens Aanvullende sociale verzekeringen: op een kruispunt tussen markt en sociale bescherming Gerhard Gieselink Bouwstenen voor een betere sociale bescherming van mobiele werknemers binnen Europa Kathleen Verreth De internationale context van mutualisering en individualisering in aanvullende pensioenen Paul Roels De betekenis van aanvullende “sociale” verzekeringen Liesbeth Van Rompaey Het lot van aanvullende sociale verzekeringen bij faillissement Herman Cousy, Caroline Van Schoubroeck & Kurt Termote Kanttekeningen bij 10 jaar aanvullende sociale verzekeringen (1993-2003) en een verkenning van haar toekomstmogelijkheden C. KWALITEITSVOL BELEID Prof. dr. Béatrice Van Buggenhout en kwaliteitsvol beleid Vanessa Verdeyen Bedenkingen bij de inpassing van managed care in de Belgische context Bea Van Buggenhout De techniek van de bestuursovereenkomst in de sociale zekerheid Vanessa Verdeyen ‘Social governance’: een niet vervuld perspectief Jos Berghman & Kristine Nijs Managed care: sturen van zorg op maat? Geert Gesquière Subsidiëring van ziekenhuizen: zin of onzin Hugo Prims Mogelijkheden van informatietechnologie voor juridische kennismanagement Tom Van Buggenhout Normen voor goede kwaliteit van wetgeving Stijn Debaene, Raf Van Kuyck & Bea Van Buggenhout D. GLOBALISERING Prof. dr. Béatrice Van Buggenhout en globalisering An Maes Legislation concerning the disabled: a challenge for developing countries Bea Van Buggenhout Sociale risico’s in een historisch en internationaal kader An Maes & Bea Van Buggenhout Naar een Europees sociaal federalisme Danny Pieters Het recht op sociale zekerheid als mensenrecht Jef Van Langendonck Arbeidsmobiliteit en sociale bescherming binnen een internationaal kader Dries Crevits & Bea Van Buggenhout State, Equality of Freedom: what is the appropriate justification for social policy of tomorrow? The Role of Law in extending protection to welfare beneficiaries: innovative perspectives from South Africa E. GELIJKE KANSENBELEID MET INBEGRIP VAN GEZINSMODALISERING Prof. dr. Béatrice Van Buggenhout en het gelijke kansenbeleid Elsy Van Roy Individualisering van de sociale-zekerheidsrechten: juridische aspecten Bea Van Buggenhout To be married or not to be married. Alain Uyttenhove Gelijke kansenbeleid gedragen door de universiteit André Oosterlinck Verankering van het gelijke kansenbeleid via een netwerkstructuur van gender mainstreaming in de faculteiten Jos Van Lierop & Sabine Van Huffel Gelijke kansenbeleid gevoed vanuit de basis: overleg met de VAP-werkgroep Vrouw en Universiteit Kaat Wils en Hilde Heynen Het belang van een interuniversitair overlegplatform voor gelijke kansen Daniëlle Gilloit Genderexpertise ten dienste van het beleid: deelname aan genderprojecten van de overheid Ilse Haesendonck & Marlies Klooster Good practices in gender mainstreaming: leren vanuit een Europese research context Ils Stevens

Related titles