Petrus Bloccius

Praecepta formandis puerorum moribus perutilia

A.M. Coebergh V.D. Braak (Author),

Series: Supplementa Humanistica Lovaniensia 6

Category: Neo-Latin Studies

Language: Dutch

ISBN: 9789061864356

Publication date: January 1, 1991

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Tijdens mijn onderzoek naar de geschiedenis van het Leids Gymnasium kreeg ik in de bibliotheek van het Gemeentearchief in Leiden het boekje Petrus Bloccius in handen, dat de titel draagt: Praecepta Petri Bloccii formandis puerorum moribus perutilia. In de catalogus van de bibliotheek wordt het aangemerkt als ‘zeer zeldzaam’ met daarbij de aantekening dat het in ‘gesloten kast’ wordt bewaard. Het boekje is aan het einde van de vorige eeuw voor het eerst gesignaleerd en uiterst beknopt beschreven. Om het toegankelijk te maken heb ik deze teksteditie verzorgd en er een vertaling aan toegevoegd. Een inleiding over Petrus Bloccius leven en andere werken gaat aan de teksteditie vooraf. Waar de betekenis van sommige verzen mij voor problemen stelde, heb ik een beroep kunnen doen enerzijds op de deskundigheid van Professor dr. C.L. Heesakkers, anderzijds op de eruditie van drs. N. van der Blom. Beiden dank ik hartelijk voor hun steun. De Engelse tekst van de summary verzorgd door Mw. A. Reichart.

Voorwoord

Summary

Lijst van in afgekorte vorm geciteerde literatuur

Inleiding

Gegevens over het leven van Bloccius

Bloccius’ geschriften

De Praecepta

Titelpagina

De tekst

De Praecepta

De Gebeden

Ad Trebatium

Latijnse tekst en vertaling

Praecepta

Orationes

Ad Trebatium

Bijlagen

1. Derde brief van H. Junius aan Bloccius

2. Twee carmina commendativa

3. Concordance Bloccius – Erasmus (De Civilitate)

Geraadpleegde literatuur

A.M. Coebergh V.D. Braak

Related titles