Over grenzen en generaties heen

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Bart Pattyn (Editor), Pieter d'Hoine (Editor),

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 18

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789058679031

Publication date: March 19, 2012

€17.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 291

Size: 240 x 160 x 30 mm

Stock item: 65869

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 18

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461660640

ISBN: 9789461660640

Publication date: March 19, 2012

€25.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 291

Stock item: 65869

SHARE

Toekomstgerichte reflecties vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines over mens, maatschappij en wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek kent geen slotakkoord of apotheose. Het zet zich voortdurend door. Op elk moment treden nieuwe academici in het spoor van hun leermeesters, maakt men gebruik van nieuwe methoden en ontwikkelt men nieuwe interesses. Niet alleen de aard van de navorsers en van hun methoden evolueren, ook hun onderzoeksobject verandert. Zeker in het veld van de politiek en de wereldeconomie maken we revolutionaire tijden door. De geopolitiek van de VS en Europa ten opzichte van groeilanden zoals China, India en Brazilië wijzigt drastisch en in de Arabische landen groeit het verlangen naar echte democratie. Intussen neemt de druk op de draagkracht van onze blauwe planeet verder toe. In 2050 zijn we wellicht met 9 miljard mensen. Zal er voldoende voedsel zijn? Welke energie zal aan onze toekomstige behoeften op een duurzame manier kunnen voldoen? In welk soort voertuigen zullen we ons verplaatsen? In onze eigen gemeenschap doet de vergrijzing vragen stellen over de houdbaarheid van ons pensioenstelsel en over de kwaliteit van het leven van een steeds ouder wordende bevolking.

Wie een vinger aan de pols wil houden van de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek zal in deze publicatie opnieuw een staalkaart vinden van wat voor vandaag en voor morgen relevant is.

Klik hier voor meer info over de lessenreeks.

Inhoud

Voorwoord

Belgisch-Amerikaanse Lessen voor de XXIste eeuw
Howard Gutman

Amerikaanse en Europese reacties op de opkomst van de BRICs
Bart Kerremans

Inleiding
De groei en betekenis van de ‘opkomende’ economieën
De symbiose tussen de Amerikaanse en de Chinese economieën
De twee crisissen van de ‘Grote Recessie’
Een zoektocht naar competitiviteit
Conclusie
Noot
Literatuuropgave

De omwentelingen in de Arabische wereld van 2011: beschouwingen in internationaal en Europees perspectief
Jan Wouters

Inleiding
Onderliggende oorzaken
Reacties van de internationale gemeenschap
Welke impact op de regio?
Impact op de internationale relaties
De beleidsrespons van de Europese Unie
Beschouwingen vanuit internationaalrechtelijk perspectief
Noten

De transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem voor 9 miljard mensen
Erik Mathijs

Het probleem
De bouwstenen
De aanpak
Conclusies
Literatuuropgave

Helpt ‘good corporate governance’? Over regels voor behoorlijk bestuur in vennootschappen
Koen Geens

Inleiding: de vier machten in de vennootschap
De drie agencyproblemen bij vennootschappen
De raad van bestuur: het scharnier
Ontstaan van verschillende aandeelhoudersstructuren
De voorgeschiedenis van corporate governance
Een ‘duaal’ bestuur en werknemersparticipatie
Corporate governance en Anglo-Amerikaanse structuur
Corporate governance en de Belgische structuur
Niet-bindende status van corporate governance-regels
Wordt corporate governance nageleefd?
Bestaat er statistisch bewijsmateriaal over effecten van corporate governance?
Corporate governance buiten vennootschappen?
Besluit
Noot
Bibliografie

De pensioenbescherming in België: overzicht en uitdagingen
Jos Berghman, Hans Peeters & Anke Mutsaerts

Inleiding
Wettelijke bepalingen
Empirische bevindingen
Uitdagingen voor het pensioenbeleid
Besluit
Referentielijst

Ouderen in beweging: Hoe kunnen we senioren motiveren om meer fysiek actief te worden (en te blijven)?
Filip Boen, Christophe Delecluse en Jeroen Scheerder

Inleiding
Het belang van beweging
Ouderen en beweging: een stand van zaken
Bewegingsinterventies voor ouderen
Besluit
Literatuurlijst 159

Ouderdomsgebonden broosheid: over ouder worden en oud zijn
Steven Boonen

Geriatrie wil vooral de levenskwaliteit van ouderen beschermen
Geriaters zijn de neonatologen van het levenseinde
Heupfracturen: signaal van verhoogde kwetsbaarheid
Studies bij hoogbejaarden: haalbaar en zinvol
Hoogbejaarden hebben baat bij behandeling – osteoporose als voorbeeld
Van onderzoek naar klinische praktijk, from bench to bed
Het Leuvens geriatrisch onderzoeksmodel
Er staat een grijze olifant voor de deur

Energie en maatschappij: de juiste wagen
Eric Van den Bulck

Wagens en wij: wat is dat toch?
Wagens en de uitstoot van schadelijke stoffen: een juiste aanpak!
Wagens en het broeikasfenomeen: kunnen we dan niets leren uit het verleden?
Wagens en de toekomst: hoe moet het nu verder?
Besluit
Literatuur

Kernenergie
Nathal Severijns

Inleiding
Inleidende begrippen
Energie uit atoomkernen: kernsplijting en kernfusie
Soorten straling: alfa-, bèta- en gammastraling
Stralingsdosis
Kerncentrales
Kernrampen
Kernafval
Kernfusie
Voorstel voor een doordachte elektriciteitsvoorziening
Bibliografie

De Latijns-Amerikaanse film in de context van globalisering
Nadia Lie

Globalisering en de transnationale wending
Wereldcinema uit Latijns-Amerika
Ruimtelijkheid in drie Mexicaanse coproducties
Ruimtelijkheid in de Latijns-Amerikaanse roadmovie
Conclusie
Bibliografie

Totale genoomanalyse bij de mens: impact op genetica, gezondheidszorg en maatschappij
Metaforum KU Leuven (werkgroep totale genoomanalyse)

Inleiding
Feiten en getallen
Uitdagingen voor normatieve kaders, ethische principes en klinische praktijken
Genoomanalyse in het kader van patiëntenzorg
Niet-gezochte bevindingen
Informed consent
Prenataal onderzoek
Genoomanalyse in het kader van wetenschappelijk onderzoek
Genoomanalyse in het kader van een brede beschikbaarheid aan de bevolking
Totale genoomanalyse via het internet
Testen van minderjarigen
Privacy en gegevensbescherming
Verzekeringen en gezondheidszorg
Voorstel voor een pragmatische oplossing
Nawoord
Aanbevolen literatuur

Filosofische veronderstellingen en gevolgen van het nature-nurture-debat
Andreas De Block

Wolfskinderen: Psammetichus en Victor van Aveyron
Nature-nurture
De ongeschonden menselijke natuur
Referenties

Lijst van de auteurs

Bart PattynORCID icon

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.

Pieter d'HoineORCID icon

Pieter d’Hoine is hoogleraar antieke wijsbegeerte verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven.

Pieter d’Hoine is Assistant Professor of ancient philosophy and intellectual history at the Institute of Philosophy, KU Leuven.

In tegensteling tot vakliteratuur is de focus van dit boek namelijk zeer breed en dat kan al eens verfrissend zijn. Verder krijg je ook zelden de kans om over wetenschappelijk onderzoek op zo een toegankelijk, maar toch grondige en onderbouwde manier te lezen.
Tom Van Daele, Faculteit PPW-Alumni-Boekentips

Related titles