Over bruggen en muren

Hedendaagse politieke geschiedenis en politieke wetenschappen in België (1945-2000)

Els Witte (Author),

Series: Sociologie Vandaag / Sociology Today 7

Category: Social Science

Language: Dutch

ISBN: 9789058672759

Publication date: February 10, 2003

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

De samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines is een problematiek die recentelijk in de literatuur veel aandacht krijgt. Bestaat er tussen de geschiedenis en de sociale wetenschappen een vruchtbare samenwerking of is er veeleer sprake van concurrentie en strijd? De relatie tussen de hedendaagse politieke geschiedenis en de politieke wetenschappen in België vormt het onderwerp van dit empirische onderzoek. Via de analyse van de ontstaansgeschiedenis en de evolutie van beide specialismen wordt eerst de context van de relatie aangegeven. Of, en in welke mate, de geschiedenis zich laat inspireren door de vragen en de methodes van de politieke wetenschappen en omgekeerd, analyseert de auteur vervolgens aan de hand van een inhoudsanalyse van de meest representatieve werken en tijdschriftartikels uit de bestudeerde periode. De praktijk toont aan dat er inderdaad heel wat bruggen geslagen werden en er meerdere terreinen van kruisbestuiving zijn. In de loop der jaren werden er echter ook muren tussen beide disciplines opgetrokken. In het laatste hoofdstuk peilt Els Witte naar de oorzaken van deze “bruggen en muren”. Ze zoekt deze push and pull-factoren in de eigenheid van de disciplines, in de institutionele omgeving waarbinnen ze functioneren en bij de wetenschapper zelf. Kortom, met deze studie levert de auteur een originele bijdrage tot het terrein van de wetenschapsgeschiedenis.

Inleiding

De hedendaagse geschiedenis in wisselwerking met verzelfstandigings- en verwetenschappelijkingsprocessen

Ontstaan en groei van een niewue discipline: de politieke wetenschappen

Vormen en domeinen van interactie en samenwerking

De rol van de doxa, het disciplineveld en de wetenschapper in de dialoog

Besluit

Els Witte

01Els Witte is professor aan de Vrije Universiteit Brussel en tot voor enkele jaren was ze rector van deze universiteit. Zij doceert er de geschiedenis van de Belgische politiek. In haar oeuvre behandelt ze vooral de aspecten van de Belgische politiek in de 19de en 20ste eeuw. Sinds 1988 is ze lid van de Koninklijke Academie.Lannoo

Related titles