Het openbaar ministerie en de afhandeling van strafzaken in Nederland

D. Van Daele (Author),

Series: Society, Crime and Criminal Justice

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058672872

Publication date: April 2, 2003

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel worden de bronnen van strafprocesrecht en de rechterlijke organisatie behandeld. Het tweede deel is gewijd aan de “klassieke” Nederlandse strafprocedure in eerste aanleg, waarbij achtereenvolgens het opsporingsonderzoek, het gerechtelijk vooronderzoek en het onderzoek ter terechtzitting worden geanalyseerd. Het derde deel heeft betrekking op het openbaar ministerie in de Nederlandse strafrechtspleging. Hierin komen de positie van het openbaar ministerie in het staatsbestel enerzijds en de interne en externe organisatie van het openbaar ministerie aan bod. In het vierde deel wordt de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken geanalyseerd. Achtereenvolgens worden bekeken: het openbaar ministerie en de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken in historisch perspectief; de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken door het openbaar ministerie; de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie; en de administratiefrechtelijke afhandeling van (verkeers)zaken. Inhoudstafel : I. Het Nederlandse strafprocesrecht: bronnen en rechterlijke organisatie 1. De bronnen van strafprocesrecht 2. De rechterlijke organisatie II. De klassieke Nederlandse strafprocedure in eerste aanleg 1. Het opsporingsonderzoek 2. Het gerechtelijk vooronderzoek 3. Het onderzoek ter terechtzitting 4. Besluit III. Het openbaar ministerie in de Nederlandse strafrechtspleging 1. De positie van het openbaar ministerie in het staatsbestel 2. De interne organisatie van het openbaar ministerie 3. De externe organisatie van het openbaar ministerie: de verhouding met de andere actoren in de strafrechtsbedeling 4. Besluit IV. Het openbaar ministerie en de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken 1. Het openbaar ministerie en de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken in historisch perspectief 2. De vereenvoudigde afhandeling van strafzaken door het openbaar ministerie 3. De vereenvoudigde afhandeling van strafzaken onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie 4. De administratiefrechtelijke afhandeling van (verkeers)zaken 5. Besluit Algemeen Besluit Trefwoordenregister Bibliografie

Lijst met afkortingen Inleiding Deel 1. Het Nederlands strafprocesrecht: bronnen en rechterlijke organistaties Hoofdstuk 1. De bronnen van strafprocesrecht Hoofdstuk 2. De rechterlijke organisatie Deel 2. De “klassieke” Nederlandse strafprocedure in eerste aanleg Hoofdstuk 3. Het opsporingsonderzoek Hoofdstuk 4. Het gerechtelijk vooronderzoek Hoofdstuk 5. Het onderzoek ter terechtzitting Hoofdstuk 6. Besluit bij Deel 2 Deel 3. Het openbaar ministerie in de Nederlandse strafprocedure Hoofdstuk7. De positie van het openbaar ministerie in het staatsbestel Hoofdstuk 8. De interne organisatie van het openbaar ministerie Hoofdstuk 9. De externe organisatie van het openbaar ministerie: de verhouding met de andere actoren in de straf- rechtsbedeling Hoofdstuk 10. Besluit bij deel 3 Deel 4. Het openbaar ministerie en de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken Hoofdstuk 11. Het openbaar ministerie en de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken in historisch perspectief Hoofdstuk 12. De vereenvoudigde afhandeling van strafzaken door het openbaar ministerie Hoofdstuk 13. De vereenvoudigde afhandeling van strafzaken onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie Hoofdstuk 14. De administratiefrechtelijke afhandeling van (verkeers)zaken Hoofdstuk 15. Besluit bij Deel 4 Algemeen besluit Trefwoordenregister Bibliografie

D. Van Daele

Related titles