Het gezin

Feiten, vragen, toekomst. Een keuze uit het werk van Wilfried Dumon

Koen Matthijs (Author),

Series: Sociologie Vandaag / Sociology Today 1

Category: Social Science

Language: Dutch

ISBN: 9789061869238

Publication date: December 2, 1998

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Een bundeling van de meest markante teksten van de hand van Wilfried Dumon. Deze grondlegger en boegbeeld van de gezinssociologie heeft een bevoorrechte positie om een beeld te scheppen van de feitelijke gezinsgeschiedenis.

INHOUD

Prof. Dr. Wilfried Dumon: een portret

Modern systems theory and the family: A confrontation

Opvattingen en voorstellingen over het gezin

Vrouwenarbeid, bevoogding of emancipatie?

Het gezin als instituut en als systeem

Bevolkingspolitiek en gezinspolitiek

‘Als man en vrouw’ in het gezin

Echtscheiding in Belgë

Kind en gezin: een sociologische benadering

La politique familiale en Europe occidentale: une réflexion sociologique

Family and migration

Family policy in the 1980s: Controversy and concensus

Family policy in the EC Countries: a general Overview

Family and work in Belgium

The situation of families in Western Europe: A sociological perspective

Les incertitudes des politiques à l’égard de la famille

Bibliografie Wilfried Dumon

Koen Matthijs

Koen Matthijs is gewoon hoogleraar aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de K.U.Leuven en voorzitter van Trefpunt Zelfhulp vzw.

Related titles