Herstelrecht tussen toekomst en verleden

Liber amicorum Tony Peters

Lieven Dupont (Editor), Frank Hutsebaut (Editor),

Series: Society, Crime and Criminal Justice 22

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058671806

Publication date: December 19, 2001

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

INHOUD

Laudatio
Johan Goethals

Criminologie als bemiddeling
Ivo Aertsen en Katrien Lauwaert

De kunst van het rechtspreken
Kristel Beyens

La division du procès pénal en deux phases: la culpabilité et la peine
Henri Bosly

Het forensisch welzijnswerk en de sociale integratie van ‘daders’ en ‘slachtoffers’
Maria Bouverne-De Bie

De gevangenis als psychisch ongezond leefmilieu
Joris Casselman

Enoch C. Wines. Transatlantisch bruggenlegger in penitentiair debat van de negentiende eeuw
Stef Christiaensen

Herstel van autonomie
Erik Claes en René Foqué

Aanzetten tot een fundamentele theorievorming voor een herstellende justitie
Johan Deklerck en Anouk Depuydt

Raakpunten tussen de aanpak van het historisch zwerven en hedendaagse migratie
Wim Depreeuw

Herstelrecht: afscheid van het retributief en rehabilitatief strafrecht?
Lieven Dupont

Herstelrecht voor minderjarigen. Theorie en praktijk
Christian Eliaerts en Roxane Bitoune

De organisatie van de strijd tegen economische en financiële criminaliteit in Nederland in het licht van de strijd tegen fraude
Cyrille Fijnaut

Recidive en (on)welzijn: dynamische predictoren van recidive
Johan Goethals

Het tribunaal van de geschiedenis. De herinnering als instrument in de zoektocht naar gerechtigheid
Luc Huyse

Rechten voor slachtoffers: het spanningsveld tussen de private en de publieke ruimte
Frank Hutsebaut

Le peine et le temps: l’oubli, le pardon et le troc
Georges Kellens

De Hoge Raad voor Justitie. Motor voor een humane en communicatieve justitie?
Kristine Kloeck

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden: Vlaams beleid
Wilfried Meyvis

Over de “herstelgerechtigdheid” van het gevangenispastoraat
Achiel Neys

De voorwaardelijke invrijheidstelling: een tip van de sluier opgelicht
Freddy Pieters

Community (Oriented) Policing en sociaal discretionair politie-optreden
Paul Ponsaers

Van ongelijke levensvoorwaarden tot geweld in gevangenissen: het belang van gevangenisregimes
Sonja Snacken

“Zit het lekker?” Beschouwingen bij de definiëring van kwaliteit binnen de penitentiaire strafuitvoering
John Vanacker

De instroom van generatiestudenten in de criminologische wetenschappen aan de K.U.Leuven, 1985/86 – 1999/00
Lieven Vandekerckhove en Kurt Doms

Praktijk en wetenschap. Drie bedrijven uit de ontwikkelingsgeschiedenis van een bemiddelingspraktijk
Leo Van Garsse

Leuven
Jac Van Weringh

Enkele beschouwingen omtrent de rol van het slachtoffer in de strafprocedure
Raf Verstraeten en Ann Dierickx

Persoonsgerichte criminologische interventie: beschouwingen over de specificiteit
Geert Vervaeke

Op zoek naar een normatief kader voor een herstelrechterlijk rechtsmodel. Een werktekst
Lode Walgrave

Lieven Dupont

Frank Hutsebaut

Related titles