Erasmiana Lovaniensia

Catalogus van de Erasmus-tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven november-december 1986

Chris Coppens (Editor), J. IJsewijn (Editor), Jan Roegiers (Editor), Gilbert Tournoy (Editor),

Series: Supplementa Humanistica Lovaniensia 4

Category: Neo-Latin Studies

Language: Dutch

ISBN: 9789061862260

Publication date: January 1, 1986

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Deze tentoonstelling kwam tot stand op initiatief van de Academische Overheid van de K.U. Leuven. Ter gelegenheid van de vierhonderdvijftigste verjaring van Erasmus overlijden leek het gepast op een of andere manier de aandacht van een breder publiek te vestigen op een der grootste figuren die ooit in het Leuvens universitair milieu is werkzaam geweest. Deze verjaring valt bovendien samen met het opzetten van een samenwerkingsverband onder de Europese universiteiten waarin Leuven een rol wenst te spelen en waaraan Erasmus naam werd verbonden. Een zinvolle associatie, want, zoals verder in deze publicatie zal blijken, Erasmus schrijven en drijven heeft een onmisbare impuls gegeven aan de opbouw op Europees vlak van een werkelijk internationale cultuur die de middeleeuwse gedachtenwereld moest aflossen. Talrijk zijn de Europese universiteiten waar Erasmus een tijdlang heeft gestudeerd of gewerkt, Parijs, Leuven, Cambridge, Turijn, … en nog talrijker die universiteiten waar hij vrienden, bewonderaars of tegenstanders vond.

Woord vooraf

Gebruikte afkortingen

J. Roegiers, Erasmiana te Leuven

J. IJsewijn, Erasmus tussen humanisme en theologie

G. Tournoy, Ephemerides

A. Jeugd en vormingsjaren, nr. 1-18

B. Tussen Engeland en Italië, nr. 19-33

C. Doorbraak als leidend humanist, nr. 34-85

D. Meegesleept in het reformatieconflict, nr. 86-97

E. Laatste jaren en “Nachleben”, nr. 98-120

F. Erasmus in beeld, nr. 121-130

Registers

Chris Coppens

J. IJsewijn

Jan Roegiers

Gilbert Tournoy

Gilbert Tournoy is emeritus professor of Classical, Mediaeval and Renaissance Latin at KU Leuven.

Related titles