De verleiding uit onvermogen

Interpersoonlijke factoren en pedoseksualiteit

Johan Goethals (Author), Stefan Bogaerts (Author), Geert Vervaeke (Author),

Series: Society, Crime and Criminal Justice 25

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789058672827

Publication date: April 2, 2003

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

In dit boek wordt het verband tussen ouderlijke sensitiviteit, volwassen romantische hechting, vertrouwen, vriendschap en psychopathologie onderzocht bij een groep pedoseksuelen. Deze gemeten concepten vormen de basis voor de constructie van een hypothetisch model. Het model is opgebouwd uit drie latente constructen. Het eerst construct ‘ouderlijke sensitiviteit’ is warmte en autonomie. Het tweede construct wordt ‘relationele basishouding’ genoemd en is opgebouwd uit veilige romantische hechting, vertrouwen en vriendschap. Het derde construct is ‘stoornissen in de persoonlijkheid’. In het onderzoek worden vier hypothesen geformuleerd. In de eerste hypothese wordt verondersteld dat de mate waarin de respondenten optimale ouderlijke sensitiviteit hebben ervaren van beide ouders tijdens de eerste zestien levensjaren, een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van een relationele basishouding en een buffer vormt bij het voorkomen van stoornissen in de persoonlijkheid (toetsing 1). In de tweede hypothese wordt voorspeld dat de kwaliteit van het hypothetische model sterker is voor interfamiliale pedoseksuelen dan voor extrafamiliale pedoseksuelen. Vervolgens wordt voorspeld dat de directe verklarende bijdrage van relationele basishouding én stoornissen in de persoonlijkheid aan de afhankelijke variabele pedoseksualiteit, groter is voor intrafamiliaal dan voor extrafamiliaal pedoseksueel gedrag (toetsing 2). In de derde hypothese wordt voorspeld dat de directe verklarende bijdrage van relationele basishouding aan pedoseksueel gedrag groter is dan de rechtstreeks verklarende bijdrage van stoornissen in de persoonlijkheid aan pedoseksueel gedrag. Stoornissen in de persoonlijkheid worden gezien als de finale resultanten van interpersoonlijk functioneren. De verklarende bijdrage van stoornissen in de persoonlijkheid loopt via het construct ‘relationele basishouding’ naar de afhankelijke variabele (toetsing 3). In de vierde hypothese worden moederlijke en vaderlijke sensitiviteit afzonderlijk ingevoerd in de twee pedoseksuele modellen. Intrafamiliale pedoseksuelen zouden minder moederlijke en meer vaderlijke sensitiviteit ervaren dan extrafamiliale pedoseksuelen (toetsing 4). Voor de hypothesetoetsing wordt gebruik gemaakt van structurele equatie modellen. De eerste hypothesetoetsing betreft het hypothetisch model. Bij hypothesetoetsing 2 vinden we een sterk model in de groep extrafamiliale pedoseksuelen en een aanvaardbaar model in de groep intrafamiliale pedoseksuelen. De derde hypothese, dat relationele basishouding in de twee modellen het hoofdeffect zal veroorzaken in de afhankelijke variabele, kan niet worden aangenomen. De vierde hypothesetoetsing wordt evenmin aangenomen.

Ter inleiding – Aanzet tot het onderzoek Hoofdstuk I – Strafbaar seksueel gedrag. Wetgeving en strafrechtelijk beleid Hoofdstuk II – Pedoseksualiteit. Definiëring en typologieën Hoofdstuk III – Diverse verklaringen van pedoseksueel gedrag. Biologische, socio-culturele en situationele verklaringsfactoren van pedoseksueel gedrag Hoofdstuk IV – Interpersoonlijke factoren. Theoretische beschouwing over de concepten ouderlijke sensitiviteit, volwassen romantische hechting, vertrouwen, vriendschap en stoornissen in de persoonlijkheid Hoofdstuk V – Interpersoonlijke factoren bij de verklaring van pedoseksueel gedrag Hoofdstuk VI – Methodologische aspecten van het onderzoek. Hypothetisch model en hypothesen, instrumentarium, selectieprocedure en beschrijving van de subjecten Hoofdstuk VII – Psychometrische kwaliteiten van de concepten in het hypothetisch model Validiteitsonderzoek en betrouwbaarheidsanalyse Hoofdstuk VIII – De onderzoeksresultaten Bivariate toetsingen en empirische evaluatie van de hypothetische modellen Hoofdstuk IX – Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten naar de literatuur Bibliografie De Auteurs

Johan Goethals

Stefan Bogaerts

Geert Vervaeke

Geert Vervaeke geeft les aan het Sint-Lucaspaviljoen in Antwerpen. Ze illustreerde al verschillende kinderboeken. Met haar illustraties won ze al een Boekenpauw, een Boekenpluim en een Zilveren Penseel.

Related titles