Private politiezorg en grondrechten

De methoden van private bewaking en opsporing en de grondrechten van de mens

W. Van Laethem (Author),

Series: Society, Crime and Criminal Justice 7

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789061866794

Publication date: January 1, 1995

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Voorwoord
Gebruikte afkortingen

Inleiding

 1. Probleemstelling

 2. Onderzoeksopzet en -methode

Deel I. Analyse van de methoden gebruikt in de sector van de private bewaking en opsporing

 1. Methoden gehanteerd in de sector van de winkeldiefstal
  R. Bas

 2. De bewaking van voetbalstadions
  R. Bas, T. Decorte en W. Van Laethem
 3. Methoden van bewaking in megadancings
  T. Decorte
 4. Methoden gehanteerd door privé-detectives
  R. Bas

Deel II. Juridische evaluatie van de methoden gebruikt in de sector van de private bewaking en opsporing
W. Van Laethem

 1. De werking van grondrechten in horizontale verhoudingen

 2. Het recht op persoonlijke vrijheid
 3. Het recht op eerbiediging van het privé-leven
 4. Andere grondrechten
 5. Immenging in het politieambt
 6. Herstelmodaliteiten bij schendingen van (grond)rechten

Algemeen besluit en beleidsgerichte voorstellen

Beknopte bibliografie

W. Van Laethem

Related titles