Inleiding Oudnederlands

Joop M. van der Horst (Author), A. Quak (Author),

Series: Ancorae - Steunpunten voor Studie en Onderwijs 16

Category: Linguistics, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789058672070

Publication date: June 11, 2002

€13.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 111

Size: 240 x 160 x mm

Stock item: 59640

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Het boek Inleiding Oudnederlands beoogt een eerste kennismaking te zijn met de overgeleverde teksten en de taal uit de Oudnederlandse periode. Het is geen inleiding tot de historische taalkunde: enige kennis van taalkundige termen ouder Nederlands, bijvoorbeeld Middelnederlands of 17de-eeuws Nederlands, wordt verondersteld.

Vergeleken bij het Middelnederlands en het 17de-eeuwse Nederlands is er uit de Oudnederlandse periode weinig overgeleverd. Dat verklaart waarom er in de historische taalkunde en in het onderwijs uiteraard ook minder aandacht is besteed. Toch is er meer bewaard gebleven dan vaak gedacht wordt. En voor de geschiedenis van het Nederlands zijn de bewaard gebleven teksten, fragmenten en namen van onschatbare waarde. Maar onbekend maakt onbemind. Daarom achtten de auteurs het van groot belang dat er een toegankelijke inleiding tot het Oudnederlands zou komen.

De opzet is als volgt: na een Inleiding over het begrip Oudnederlands, wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van wat bewaard gebleven is. Vervolgens wordt een beknopte grammatica geboden (klankleer, vormleer en syntaxis). Daarop volgt een bloemlezing met fragmenten uit de Wachtendonckse Psalmen en de Egmondse Williram. Het geheel wordt gecompleteerd met een literatuurlijst, een lijst met gebruikte afkortingen en een woordenlijst bij de fragmenten uit de bloemlezing.

INHOUD

Voorwoord

1. Inleiding

2. Het Oudnederlands materiaal

3. Spelling en klankleer

4. Vormleer

5. Syntaxis

6. Fragmenten

7. Literatuur

8. Gebruikte afkortingen

9. Woordenlijst

Joop M. van der Horst

J.M. van der Horst is hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de KU Leuven. Van zijn hand verschenen o.a. Kleine Middelnederlandse syntaxis (1981), Analytische taalkunde (1995), Geschiedenis van het Nederlands in de 20ste eeuw (1999, samen met K. van der Horst), Inleiding Oudnederlands (2002, samen met A. Quak) en Het einde van de standaardtaal; een wisseling van Europese taalcultuur (2008).

A. Quak

Related titles