Taal en de wereld

Wim Coudenys (Editor),

Category: History, Linguistics, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789462702134

Publication date: September 14, 2020

€31.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 204

Size: 230 x 170 x 10 mm

Stock item: 136314

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Category: History, Linguistics, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461663344

ISBN: 9789461663344

Publication date: August 30, 2021

€27.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 204

SHARE

Pleidooi voor het belang van taal in de maatschappij

Talen staan in de hoek waar de klappen vallen. Ze worden weggezet als een zogenaamde zachte wetenschap met weinig maatschappelijke relevantie, en de kennis ervan gaat bijgevolg met rasse schreden achteruit. Men vergeet echter dat zonder ‘taal’ er van wetenschap of sociale media überhaupt geen sprake zou zijn. En is er in tijden van nationaal eigenbelang en fake news net geen nood aan méér talenkennis en beter inzicht in talen?

Deze bundel wil de actualiteit van taal en talen in de verf zetten. Welk aandeel hebben talen in de economie? Gaat ons talenonderwijs erop achteruit? Bepalen tolken de uitkomst van rechtszaken? Hoe vrij is president Trump om te tweeten wat hij wil? Hoe ontstaat gebarentaal? Wat is de relatie tussen taal en cultuur in de Arabische wereld en in Mexico? Waarom was Antwerpen het kennis- en vertaalcentrum van de 16e eeuw? Hoe afhankelijk is geschiedschrijving van taal? Wat betekent taal voor een meertalig schrijver als Italo Svevo?

Taal en de wereld geeft de lezer recente en verrassende inzichten over de rol van taal in wetenschap, onderwijs, politiek, maatschappij en geschiedenis.

Je zegt wat je ziet! Of is het omgekeerd? Over taal en de wereld Wim Coudenys
1. Rekenen op taal Hoeveel kost taal en wat is de impact op onze economie? Frieda Steurs
2. (Ver)horen van anderstalige minderjarigen De tolk als teamplayer Maarten Wijnants, Heidi Salaets & Katalin Balogh
3. Frans eerste vreemde taal en Engels tweede vreemde taal? Of toch niet? Een blik op de Engelse en Franse taalvaardigheid van jongeren in Vlaanderen. Elke Peters, Ann-Sophie Noreillie, Eva Puimège
4. Als gesproken taal niet vanzelfsprekend is Van home signing tot volwaardige gebarentalen Myriam Vermeerbergen

5. Het Arabisch: taal, macht en identiteit Helge Daniëls
6. De Zuidelijke Nederlanden als vertaalcentrum in de zestiende en de zeventiende eeuw Lieve Behiels & Werner Thomas
7. Malinche, tolk van Cortés Een blik op de historische figuur en de mythe in kunst en literatuur An Van Hecke
8. Tweet… tweet… on the Donald beat De vrijheid van meningsuitingsclausule in het eerste amendement van de Amerikaanse Bill of Rights en de tweets van Donald Trump Marion Huibrechts
9. Geschiedenis = taal? Over het gevecht om de waarheid sinds de ‘linguistic turn’ Wim Coudenys
10. Italo Svevo, zijn Triëst en Bekentenissen van Zeno Inge Lanslots

Wim Coudenys

Wim Coudenys is docent Russische en Europese geschiedenis en cultuur aan de KU Leuven en vice-decaan voor internationale relaties aan de Campus Antwerpen.

In deze interessante bundel doen wetenschappers uit de doeken hoe taal in hun specialisme werkt en wat onderzoek daarover aan het licht brengt. Hoe komt het toch dat het Frans zo slecht beklijft bij onze scholieren? Wist je dat gerechtstolken het verschil kunnen maken bij het verhoor van getraumatiseerde kinderen? Beschrijft de geschiedschrijving de historische werkelijkheid of is ze eigenlijk ook fictie? Deze en andere recente inzichten zijn verplichte literatuur voor diegene die bij voorbeeld weerwerk moeten geven tegen de aanname dat taal als zachte sector weinig noemenswaardig politiek, economisch of wetenschappelijk belang heeft. Niets is minder waar, want taal is zelfs de ruggengraat van de moderne wereld.
Jan Bonne, Impuls, jaargang 50 nr. 1, september - oktober 2021

Een minstens even verdienstelijk boek, dat met een totaal andere aanpak het belang van de taalstudie prangend in de kijker zet, is de bundel 'Taal en de wereld' onder redactie van Wim Coudenys. Deze bundel reageert met heel uiteenlopende wetenschappelijke artikelen tegen de heersende mode om taalstudie “steevast weg te zetten als een zachte sector zonder noemenswaardig politiek, economisch of wetenschappelijk belang”. Artikel na artikel wordt deze onachtzaamheid voor de taalstudie de facto aan de kaak gesteld met concrete voorbeelden die de cruciale rol van de taal in de wereld van vandaag aantonen. Ook hier is de taal ‘in stukken gevallen’, maar de stukken zijn evenzovele bewijzen dat taal in haar complexe alomtegenwoordigheid als studieobject meer aandacht moet krijgen.
Ludo Beheydt, Neerlandia 2021-3

Related titles