Antropologie van de godsdienst

De andere zijde

Valeer Neckebrouck (Author),

Series: Studia Anthropologica 13

Category: Anthropology, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel, Religion

Language: Dutch

ISBN: 9789058676887

Publication date: September 20, 2008

€51.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 502

Size: 240 x 160 x 20 mm

Stock item: 63707

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Series: Studia Anthropologica 13

Category: Anthropology, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel, Religion

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461661203

ISBN: 9789461661203

Publication date: September 20, 2008

€44.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 502

Stock item: 63707

SHARE

‘Dit boek, (…) is tegelijk een meesterlijke inleiding in, een verregaand exhaustief overzicht van, en een kritische uiteenzetting over het terrein. Het is een uitzonderlijke tour de force.’ Prof. Dr. Herman De Dijn, Katholieke Universiteit Leuven Met een bijzonder omvangrijke kennis van zaken en een indrukwekkende eruditie wijdt Valeer Neckebrouck de lezer van dit boek in in het domein van de godsdienstantropologie. De auteur beoogt het studieobject te beschrijven, hij bespreekt de grondleggers van de discipline en analyseert de voornaamste tendensen. In elk van de hoofdstukken wordt een uitstekend inzicht geboden in de grote thema’s zoals de definitie van religie. De auteur toont aan de hand van talloze bronnen aan hoe diverse auteurs in de loop van de geschiedenis en in diverse taalgebieden een eigen antwoord hebben geformuleerd. Deze antwoorden worden op een eerlijke en heldere wijze voorgesteld en kritisch doorgelicht. Antropologie van de godsdienst biedt een schat aan bibliografische gegevens, referenties en citaten. Het is niet alleen een inleiding, maar ook een onmisbaar naslagwerk voor de lezer die met kennis van zaken wil deelnemen aan het kritische debat.

1. Antropologie en religie: de wederwaardigheden van een verhouding

2. Over bestaan en niet bestaan van religie

3. Een universeel fenomeen

4. Rare buitelingen

5. Religie en cultuur

6. De definitie van religie: noodzaak en mogelijkheid

7. De definitie van religie: oefeningen

8. De definitie van religie: substantieel of functioneel?

9. Het wetenschappelijk karakter van de godsdienstantropologie

10. De agenda van de godsdienstantropoloog

11. Op zoek naar een methode

12. Religieus geloof en godsdienstantropologisch onderzoek

13. Dimensies van het religieuze

Valeer Neckebrouck

Valeer Neckebrouck is emeritus hoogleraar antropologie en theologie aan de KU Leuven.

Neckebrouck is zonder enige twijfel de belangrijkste nog levende godsdienstantropoloog in de Nederlanden. [...] Een referentie!
Christusrex.be

Dat ik zonder voorbehoud en met de meeste nadruk, de lectuur van dit boek aanbeveel heeft in de eerste plaats te maken met de intrinsieke kwaliteiten van het werk. Er is mij in het Nederlands geen werk bekend
dat zo grondig en met dezelfde volledigheid de godsdienstantropologie beschrijft en daardoor meteen ook de vele aspecten en dimensies van het fenomeen religie. Maar niet minder belangrijk is dat dit boek een
voorbeeld is van helderheid en overzichtelijkheid en dit zonder ook maar een zweem van woordenkramerij of pedanterie. Het illustreert perfect het adagium van Boileau: Ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement.
Robert Duthoy, Hermes, jaargang 18, nr. 55, maart 2014

Related titles