Volmaakt onaf

Over stijl en thematiek in de vroege poëzie van Rutger Kopland

Stefaan Evenepoel (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series D: Litteraria 12

Category: Literature

Language: Dutch

ISBN: 9789058670434

Publication date: July 5, 2000

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Inleiding

Hoofdstuk 1: Anekdote en expressiviteit

 1. Algemeen

 2. De literaire kritiek over de afzonderlijke bundels
 3. Anekdote en expressiviteit in de vroege poëzie
 4. Een toetssteen: het poëticale gedicht ‘lijsterbessen’

Hoofdstuk 2: Aspecten van woordgebruik en register

 1. Algemeen

 2. Aard en functie van de raakpunten met spreektaal

Hoofdstuk 3: De verhouding tussen versregel en zinsbouw

 1. Algemeen

 2. De aard van de verhouding tussen versregel en zinsbouw
 3. De relatie tussen versificatie en ritme
 4. Courante functies van het enjambement
 5. Perceptueel-manipulerende functies van het enjambement
 6. Algemene slotbeschouwingen

Hoofdstuk 4: Aspecten van syntaxis

 1. Algemeen

 2. Indicaties van de persoonlijk taalstudie
 3. Elliptische zinnen
 4. Zinnen met ongewone woordvolgorde: dislokaties
 5. Hervattingsconstructies
 6. Commentariërende en verklarende toevoegingen
 7. Algemene slotbeschouwingen

Hoofdstuk 5: Verwijzingen naar tekstsoorten

 1. Algemeen

 2. Verwijzingen naar geijkte literaire genres
 3. Verwijzingen naar niet-literaire genres

Hoofdstuk 6: Poëtica en thematiek: aantekeningen

 1. Algemeen

 2. ‘Een lege plek om te blijven’: titel en titelgedicht
 3. Van Onder het vee tot Wie wat vindt heeft slecht gezocht
 4. Algemene slotbeschouwingen

Besluit
Literatuur

Stefaan Evenepoel

Related titles