Testen of Assessment?

Een onderzoek naar het gebruik van assessment in de lerarenopleiding en de invloed op het leren

Sarah Gielen (Author),

Series: Studia Paedagogica 36

Category: Education

Language: Dutch

ISBN: 9789058674036

Publication date: October 4, 2004

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Recente ontwikkelingen in het onderwijs, met vooroplopend voornamelijk het hoger onderwijs, richten zich de voorbije jaren vrijwel uitsluitend op de invoering van nieuwe, voor de student meer actieve, leeromgevingen. Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT toepassingen zoals bijvoorbeeld Blackboard. Meer en meer is er ook een bewustwording ontstaan dat het afnemen van toetsen en examens congruent moeten zijn met deze nieuwe leeromgevingen. Vanuit deze overwegingen is het jongste decennium binnen de wetenschap in de VS en Europa een “assessmentbeweging” ontstaan die research naar nieuwe vormen van toetsen stimuleert, theorievorming nastreeft en toepassingen in de praktijk opvolgt. Dit boek is een nieuwe bijdrage vanuit het Centrum voor Opleidingsdidactiek aan deze stroming. De studie levert een bijdrage aan het geheel van onderzoek naar effecten van specifieke nieuwe toetsvormen en de nodige theorievorming. Vooral inzichten gericht op het vaststellen van de kwaliteit van toetsen, via bestaande en ook via nieuwe kwaliteitsindicatoren zoals de consequentiële validiteit, kunnen in de toekomst van groot belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en de edumetrie in het bijzonder.

Probleemstelling en conceptuele uitgangspunten

 • Onderzoekskader

  1. Competenties als streefdoel
  2. Leren en leergedrag
  3. Een aangepast model voor het onderwijs
  4. En de toetsing? Naar een uitbreiding van ” de krachtige leeromgeving”
  5. “The tail wags the dog”: Invloed van toetsing op leren nader bekeken
  6. Samenvatting van het onderzoekskader
 • Het onderzoekskader getoetst in de praktijk

  1. Onderzoek naar het gebruik van assessment in de Vlaamse lerearenopleiding
  2. Onderzoek naar de invloed van toetsing op leren
 • Conclusies en discussie

  1. Inleiding bij de eerste studie
  2. Kwaliteitsindicator 1: openheid van het toetsingsproces
  3. Kwaliteitsindicator 2: soort taken
  4. Kwaliteitsindicator 3: Integratie van toetsing met instructie en leerproces
  5. Kwaliteitsindicator 4: eerlijkheid van beoordeling
  6. Op weg naar verbetering?
  7. Uitleiding bij de eerste studie en inleiding bij de tweede studie
  8. Onderzoeksvraag 1: verschillen in leergedrag?
  9. Onderzoeksvraag 2: Verschillende percepties en ervaringen
  10. Onderzoeksvraag 3: Invloed op leeruitkomsten?
  11. Onderzoeksvraag 4: Invloed van de subjectieve leeromgeving
  12. Uitleiding bij de tweede studie: generaliseerbaarheid
  13. Aanzetten tot verder onderzoek
 • Referenties

 • Overzicht van de bijlagen

 • Sarah Gielen

  Related titles