Van blokdruk tot blog

Omgaan met informatie en tekstgenres in de geesteswetenschappen

Koenraad Brosens (Author), Lieve De Wachter (Author), Margot D'Hertefelt (Author),

Category: Education, History, History 1800-present, History 500-1500, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789462701519

Publication date: September 7, 2018

€29.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 320

Size: 230 x 170 x 20 mm

Illustrations and other content description:
Illustrations, black and white

Stock item: 123876

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

. Nederlandstalig handboek voor alle (bachelor)studenten in de humane wetenschappen
. kritische kijk op de geschiedenis van het papieren én digitale informatielandschap
. handig kompas voor iedereen die informatie zoekt en wil verwerken
. wegwijs in de belangrijkste tekstgenres

“Civilization may die of suffocation, choked in its own plethora of print”, zo waarschuwde een Amerikaans bibliothecaris in 1944. Hij was niet de eerste. Dit boek handelt over de eeuwenoude worsteling van informatiezoekers om een immer dreigend teveel aan informatie beheersbaar en ontsluitbaar te maken. Het is een geschiedenis waarin vernieuwing doorgaans aanwreef tegen conservatisme en doemdenkerij. Zo hekelden wetenschapsbeoefenaars al in de zeventiende eeuw encyclopedieën omdat die mensen schijnslim zouden maken. Daarnaast toonden beoefenaars van de geesteswetenschappen zich vaak technofoob en bleven ze lang het papieren boven het digitale informatielandschap verkiezen. De laatste jaren is die situatie echter geëvolueerd. Dit boek wil dan ook een kompas zijn voor beide landschappen. Bovendien wil het hulp bieden om een weg te vinden in de veelheid van academische, populairwetenschappelijke, journalistieke en digitale documenttypes en tekstgenres.

Van blokdruk tot blog is het eerste Nederlandstalige werk dat een kritische blik werpt op de geschiedenis van het papieren en digitale informatielandschap, én tegelijkertijd de belangrijkste tekstgenres in kaart brengt.

Deel I: Een geschiedenis van het informatielandschap Koenraad Brosens
Inleiding Opbouw van deel I Enkele begrippen Kadertekst: Orde!
1 Het predigitale informatielandschap 1.1 Vóór de boekdrukkunst Kadertekst: Slachtoffers 1.2 Vijftiende en zestiende eeuw Kadertekst: Predigitale bibliografieën 1.3 Zeventiende en achttiende eeuw Kadertekst: Naslagwerken I 1.4 Negentiende eeuw–1945 Kadertekst: Naslagwerken II 1.5 Informatie zoeken in het predigitale informatielandschap
2 Het digitale informatielandschap 2.1 Periode 1945–1960 Kadertekst: Naslagwerken III 2.2 Periode 1960–1980 Kadertekst: Bibliografische en full text databanken 2.3 Periode 1980–2000 Kadertekst: JSTOR 2.4 Sinds 2000 142 Kadertekst: Gallica 2.5 Informatie zoeken in het digitale informatielandschap
Noten deel I
Bibliografie deel I
Index deel I
Deel II: Documenttypes en tekstgenres Lieve De Wachter & Margot D’Hertefelt
Inleiding Primaire, secundaire en tertiaire bronnen Kritische noten over perspectieven
1 Academische documenten 1.1 De (onderzoeks)paper 1.2 Het academische artikel 1.3 Het abstract 1.4 Het academische essay 1.5 De academische recensie 1.6 Het recensieartikel 1.7 Het verslag 1.8 De monografie 1.9 De encyclopedie 1.10 Het woordenboek 1.11 Publicatiekanalen voor academische tekstgenres Het academische tijdschrift7 De verzamelbundel De congresbundel 1.12 Algemene reflectie
2 Populairwetenschappelijke en journalistieke documenten 2.1 Het populairwetenschappelijke artikel 2.2 Het persbericht 2.3 Het nieuwsbericht en het nieuwsartikel 2.4 Het journalistieke essay 2.5 De journalistieke recensie 2.6 De column 2.7 Het opiniestuk 2.8 De reportage 2.9 Algemene reflectie
3 Digitale documenten 3.1 De website De portaalsite De MOOC De wiki De blog De vlog Sociale netwerksites 3.2 De screencast 3.3 De kennisclip 3.4 De podcast 3.5 Algemene reflectie
Noten deel II
Bibliografie deel II
Index deel II
Appendix

Koenraad Brosens

Koenraad Brosens is als onderzoeksprofessor verbonden aan de Onderzoeksgroep Kunstwetenschappen van de Faculteit Letteren van de KU Leuven.

Lieve De Wachter

Lieve De Wachter is als hoogleraar Taalbeheersing en Academisch Nederlands verbonden aan het Instituut voor Levende Talen en de Faculteit Letteren van de KU Leuven.

Margot D'Hertefelt

Margot D’Hertefelt is als wetenschappelijk medewerker Academische Taalvaardigheid verbonden aan het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven.

Related titles