Meesters en Meesteressen (I)

Een sociale geschiedenis van de leerkrachten lager onderwijs in België. Deel I: het Ancien Régime

Maurits De Vroede (Author),

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 14

Category: Education

Language: Dutch

ISBN: 9789061869993

Publication date: January 27, 2000

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Preliminaria
Schoolhouden in de 18de eeuw: een algemeen verschijnsel

Hoofdstuk I: Meesters en meesteressen in de steden
1. Meesters in stads- of in particuliere scholen
2. Personeel van armenscholen-weeshuizen
3. Particuliere meesteressen

Hoofdstuk II: Meesters en meesteressen op het platteland
1. De meesteressen
2. Priesters als schoolmeester
3. De lekenmeesters

Hoofdstuk III: Onder kerkelijk en wereldlijk gezag
1. In de grotere steden
2. In de kleinere steden
3. Op het platteland

Hoofdstuk IV: Plichten en plichtsvervulling
1. Gedragscode en taakomschrijving
2. Bekwaamheid
3. Taakuitvoering

Hoofdstuk V: Ongelijk inkomen
1. In de grotere steden
2. In de kleinere steden
3. In de dorpen (Kosters-schoolmeesters; anderen)

Hoofdstuk VI: Sociale positie
1. Schoolhouden een broodwinning?
2. Situering in de sociale piramide
3. Sociaal prestige?
4. Mislukte plannen

Hoofdstuk VII: een vergelijking tot besluit

Bijlagen
Gebruikte afkortingen
Bibliografie
Register van persoons- en plaatsnamen

Maurits De Vroede

Related titles