Het verwaarloosde kind

Syndroom en behandeling

W. Smis (Author),

Series: Studia Paedagogica 3

Category: Education

Language: Dutch

ISBN: 9789061861157

Publication date: January 1, 1984

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Â

Woord vooraf

Woord vooraf bij de derde uitgave

Deel I

Theoretische bijdrage

Hoofdstuk I. Het verwaarlozingssyndroom

De verwaarlozing in genetisch perspectief

De verwaarlozing in persoonlijkheidsperspectief

De verwaarlozing in psychopathologisch perspectief

De verwaarlozing in existentieel-fenomenologisch perspectief

Hoofdstuk II. De behandeling van het verwaarlozingssyndroom

Het basisprincipe van de behandeling: de gezondmakende affectieve relatie

De bijzondere benaderingsvormen

Ontwikkelingsfasen tijdens een orthopedagogische behandeling

Deel II

Casuistische bijdrage: Annie, een affectief verwaarloosd meisje

Hoofdstuk III. Beschrijving van het kind bij de opneming

De voorgeschiedenis

Het actuele beeld

Hoofdstuk IV. De behandeling: verloop, verdere onderzoeken en interpretaties

Het eerste behandelingsjaar

Het tweede behandelingsjaar

Het derde behandelingsjaar

Het vierde behandelingsjaar

Het vijfde behandelingsjaar

Afsluiting

Hoofdstuk V. Kritische opmerkingen en besluiten

Het verwaarlozingssyndroom

De behandeling van het verwaarlozingssyndroom

Appendix: enkele concrete vragen

Literatuurlijst

W. Smis

Related titles