Europa waakt

Vrijheidsbeneming onder toezicht van het Europese antifoltercomité

Tom Daems (Editor), Stephan Parmentier (Editor),

Series: Society, Crime and Criminal Justice 37

Category: Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel, Social Science

Language: Dutch

ISBN: 9789462701328

Publication date: March 8, 2018

€45.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 248

Size: 240 x 160 x 15 mm

Guaranteed Peer Reviewed Content

Stock item: 121000

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Series: Society, Crime and Criminal Justice 37

Category: Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel, Social Science

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461662491

ISBN: 9789461662491

Publication date: March 8, 2018

€34.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 248

Guaranteed Peer Reviewed Content

SHARE

Aanbevelingen en uitdagingen voor de toekomst van detentie in België

Aanbevelingen en uitdagingen voor de toekomst van detentie in België

Wie bewaakt de bewakers? Opsluiten van mensen is niet vrij van risico. Wie van zijn vrijheid wordt beroofd, bevindt zich immers in een afhankelijkheidspositie. In dergelijke situaties valt machtsmisbruik niet uit te sluiten. Om die reden is onafhankelijk toezicht op detentie van groot belang. Het Europese antifoltercomité (CPT) oefent reeds een kwarteeuw toezicht uit op Belgische politiecellen, gevangenissen, jeugdinstellingen, vreemdelingencentra en psychiatrische ziekenhuizen. Wat zijn de bevindingen en aanbevelingen van het CPT met betrekking tot detentie in België? In welke mate worden de aanbevelingen opgevolgd? Dit boek maakt een balans op van de bevindingen en aanbevelingen van het CPT en belicht de uitdagingen voor de toekomst van detentie in België.

Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Bijdragende auteurs: Henri Berkmoes (advocaat balie van Antwerpen), Tom Daems (KU Leuven), Franky Goossens (KU Leuven), Inge Jeandarme (KU Leuven), Michele Panzavolta (KU Leuven), Stephan Parmentier (KU Leuven), Stefaan Pleysier (KU Leuven), Johan Put (KU Leuven), Marjan Rom (KU Leuven), Joris Vandenberghe (KU Leuven), Laura Vanduffel (KU Leuven), Frank Verbruggen (KU Leuven), Katrien Verhesschen (KU Leuven)

Hoofdstuk 1. Inleiding: een kwarteeuw Europees toezicht op vrijheidsbeneming in België Tom Daems en Stephan Parmentier
Hoofdstuk 2. Het CPT en de Belgische politie: als men maar genoeg blijft hameren op dezelfde nagels… Franky Goossens en Henri Berkmoes
Hoofdstuk 3. Belgische gevangenissen onder toezicht van het CPT Tom Daems
Hoofdstuk 4. Internering: de uitvluchten zijn op, het geduld is op, maar de hoop leeft op Katrien Verhesschen en Frank Verbruggen
Hoofdstuk 5. Jeugddetentie doorgelicht: een contextuele bespreking van het CPT-rapport over gesloten jeugdinstellingen in België Johan Put, Stefaan Pleysier en Marjan Rom
Hoofdstuk 6. Gedwongen opname Inge Jeandarme en Joris Vandenberghe
Hoofdstuk 7. De detentie en verwijdering van vreemdelingen door de ogen van het CPT Stephan Parmentier en Laura Vanduffel
Hoofdstuk 8. Het CPT-rapport over de detentieomstandigheden in België: reflecties op het vlak van de internationale en de Europese context Michele Panzavolta
Over de auteurs

Tom Daems

Tom Daems is postdoctoraal onderzoeker FWO aan het Instituut voor Strafrecht en het Leuvens Instituut voor Criminologie.

Stephan Parmentier

Stephan Parmentier is a full professor in law and criminology at KU Leuven and member of the Research Unit of Criminal Law and Criminology.

Katrien Verhesschen

Frank Verbruggen

Laura Vanduffel

Henri Berkmoes

Inge Jeandarme

Michele Panzavolta

Stefaan Pleysier

Johan Put

Johan Put is hoogleraar aan de KU Leuven, verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC).

Marjan Rom

Joris Vandenberghe

Franky Goossens

Antifoltercomité waakt over vrijheidsbeneming
Overbevolking en gegarandeerde minimale dienstverlening grootste pijnpunten in gevangenissen In het boek 'Europa waakt. Vrijheidsbeneming onder toezicht van het Europese antifoltercomité' peilen onderzoekers naar de impact van de bezoeken en rapporten van het CPT in de loop van de voorbije 25 jaar.
Tertio 955, 30 mei 2018

Tertio

In het boek wordt daarom de dwarsdoorsnede van de CPT-rapporten per domein van vrijheidsberoving gepresenteerd. Dit gebeurt voor de politiepraktijk (door Franky Goossens en Henri Berkmoes), voor de gevangeniscontext (door Tom Daems), voor de internering (door Katrien Verhesschen en Frank Verbruggen), voor jeugddetentie (door Johan Put, Stefaan Pleysier en Marjan Rom), voor de gedwongen opname (door lnge Jeandarme en Joris Vandenberghe) en voor de detentie en verwijdering van vreemdelingen (door Stephan Parmentier en Laura Vanduffel). Deze besprekingen per domein vormen een grote meerwaarde van het boek. [...] een mooi naslagwerk inzake de CPT-aanbevelingen per domein van vrijheidsberoving binnen de Belgische context.
Fatik, 355ste Jaargang, april-mei-juni 2018, nr. 158

Fatik

Related titles