Dynamiek in het hoger onderwijs

Uitdagingen voor onderwijsondersteuning

M. Clement (Author), N. Druine (Author),

Series: Educational Sciences 5

Category: Education

Language: Dutch

ISBN: 9789058673343

Publication date: December 18, 2003

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Dit boek is bestemd voor iedereen de geïnteresseerd is in onderwijsvernieuwing zowel in universiteiten als hogescholen. Naar aanleiding van zijn 25-jarig bestaan organiseerde de Dienst Universitair Onderwijs aan de K.U.Leuven vijf studiedagen over ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Deze publicatie bundelt een aantal bijdragen van de sprekers uit binnen- en buitenland. Een eerste reeks artikels, meer beschouwend van aard, gaat over veranderingen in het hoger onderwijs en de uitdagingen die ze teweegbrengen voor het werk in onderwijsondersteunende diensten. Na een onderwijssociologische studie van de factoren die belangrijk zijn voor succesvolle verandering, staan de invoering van een studentgecentreerd onderwijsconcept en de spanningsvelden waarmee docenten in het hoger onderwijs af te rekenen krijgen, centraal. Vervolgens zijn er bijdragen samengebracht onder vier thema’s: onderwijskundige vorming, onderwijsevaluatie, curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie. De terreinen bij uitstek waarop onderwijsondersteuners actief zijn. In een laatste hoofdstuk blikken de auteurs terug op de uitdagingen waarvoor het hoger onderwijs wordt gesteld en bespreken ze de implicaties die deze hebben voor de toekomst.

Woord vooraf
F. Lammertyn

Inleiding
N. Druine, M. Clement, K. Weytens

Het hoger onderwijs uitgedaagd

Veranderingen in het hoger onderwijs in theorie en praktijk
P. Trowler

Begeleide zelfstudie aan de K.U.Leuven: een stand van zaken
J. Elen, W. Roossels, M. Clement, P. Verhesschen, K. Waeytens

De paradoxen van het lesgeven in het hoger onderwijs
W.J. McKeachie

Onderwijskundige vorming

Het belang van onderwijskundige professionalisering voor studentgecentreerd onderwijs
L. McAlpine

Eerst denken, dan doen? De relatie tussen professionalisering en onderwijsopvattingen
M. Clement, H. Tillema, J. Breda, K. Waeytens

Onderwijsevaluatie

Onderwijsevaluatie en het belang van een goede opvolging
V. Hulpiau, K. Waeytens, D. Westerheijden

De complexiteit van kwaliteitsbeoordelingen: voorwaarden ter optimalisering
J. Newton

Evaluatie van doceergedrag en personeelsevaluatie: een (on)mogelijke combinatie?
K. Van Goethem

Curriculumontwikkeling

Via credits naar een meer flexibel hoger onderwijs?
N. Druine, J. Elen

Academisering, tussen visie en voorschrift
M. Hellemans, D. Van troyen, C. Van Hulle, P. Verhesschen

Onderwijsinnovatie

Onderzoeksgebaseerde principes van multimediaal leren
R.E. Mayer

Onderwijsinnovatie: loont het de moeite?
K. Waeytens, J.Elen, J. Billiet, M. Debrock, J. Driesen, E. Halsberghe, P. Willems

Wie zijn we nu? Van hogeschool en universiteit naar de Associatie K.U.Leuven
H. Buelens,F. Boen, P. Verhessschen, E. Van Avermaet, N. Vanbeselaere

Besluit

Vijfentwintig jaar uitdagingen aan de basis van een nieuwe dynamiek
P. Verhesschen, J. Elen

M. Clement

N. Druine

Related titles