Biografisch leren van homoseksuelen in pedagogisch perspectief

Frank Cockx (Author),

Series: Studia Paedagogica 38

Category: Education

Language: Dutch

ISBN: 9789058674142

Publication date: December 2, 2004

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Dit boek bevat het verslag van een langdurig en diepgravend onderzoek. Aan de hand van levensverhalen van 16 holebi’s gaat de auteur op zoek naar de relevantie van het biografisch leren voor de volwasseneneducatie. De laatmoderne Westerse samenleving wordt gekenmerkt door een accentuering van individualiseringsprocessen en verschillende auteurs maken daarbij melding van een toenemende (nood aan) reflexieve sturing op het vlak van de biografie en iemands identiteit. Met concepten als ‘biografisch leren’ en ‘identisatie’ leggen ze de nadruk op het permanente leren dienaangaande. Dit werk onderwerpt deze concepten aan een kritsiche lezing en een empirische toets. De literatuurstudie richt zich op de hedendaagse (Westerse) laatmoderne samenleving en recente ontwikkelingen inzake de volwasseneneducatie respectievelijk het sociaal-pedagogisch handelen.Het empirisch luik van de studie concentreert zich op levenspolitieke kwesties in het leven van holebi’s en hun biografisch leren.

ALGEMENE INLEIDING & LEESWIJZER

DEEL I THEORETISCHE UITGANGSPUNTEN

HOOFDSTUK 1: LEVENSPOLITIEKE KWESTIES EN VOLWASSENENEDUCATIE

1. Leven in een laatmoderne samenleving

2. Tendensen in de volwasseneneducatie

3. Probleemstelling en onderzoeksvragen

4. Tot slot

HOOFDSTUK 2: BIOGRAFISCH LEREN EN SOCIAAL-PEDAGOGISCH INTERVENIà‹REN

1. Biografisch leren en volwasseneneducatie

2. Kijken naar leren

3. Inzake sociaal-pedagogisch interveniëren

4. Operationalisering van de onderzoeksinteresses

5. Onze onderzoeksblik samengevat

HOOFDSTUK 3: METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING

1. Theoretische grondslagen

2. Afbakening van de casestudy

3. De selectie van de informanten

4. Bespreking van het empirisch luik

5. Tot slot

DEEL II EMPIRISCHE BEVINDINGEN

HOOFDSTUK 4: HOLEBI’S LEREN (INSTRUMENTEEL) OVERLEVEN

1. Het leven van 16 holebi’s beschreven…

2. …vanuit een leerperspectief

3. Enkele beschouwingen tot slot

HOOFDSTUK 5: TRANSFORMATIEF BIOGRAFISCH LEREN

1. Vier cases besproken

2. Brigit: de bezinner

3. Nico: de denker

4. Caroline: de beslisser

5. Steve: de doener

6. Enkele beschouwingen tot slot

HOOFDSTUK 6: BIOGRAFISCH LEREN GESITUEERD

1. Aanpassen: over meer en beter

2. Groeien: over authenticiteit en ontplooiing

3. Verzetten: over kritiek en distantie

4. Profileren: over mogen en betekenen

5. De interviews: over verhalen en leren

6. Enkele beschouwingen tot slot

DEEL III CONCLUSIES VAN HET ONDERZOEK

HOOFDSTUK 7: DYNAMIEKEN IN HET LEVEN VAN HOLEBI’S

1. Levenspolitieke kwesties voor holebi’s

2. Biografische dynamieken inzake levenspolitiek

3. Tot slot

HOOFDSTUK 8: INZICHTEN EN AANBEVELINGEN VOOR HET SOCIAAL-PEDAGOGISCH DENKEN EN HANDELEN

1. Van biografisch opnieuw naar alledaags leren

2. Over educatief en therapeutisch handelen

3. Perspectieven voor het sociaal-pedagogisch handelen

4. Tot slot

HOOFDSTUK 9: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR DE VOLWASSENENEDUCATIE

1. Opnieuw over educatieve en therapeutische interventies

2. Over biografisch leren en sociaal-pedagogisch handelen

3. Aanbevelingen voor bijkomend pedagogisch onderzoek

4. Tot slot

TERUGBLIK

BIBLIOGRAFIE

BIJLAGEN

Frank Cockx

Related titles