Partnerkeuze in de 19de eeuw

Klasse geografische afkomst romantiek en de vorming van sociale groepen op de huwelijksmarkt

Bart Van de Putte (Author),

Series: Sociologie Vandaag / Sociology Today 11

Category: History, History 1800-present, Social Science

Language: Dutch

ISBN: 9789058674708

Publication date: November 4, 2005

Read the book for free with Google Books

Number of pages: 461

Size: 240 x 160 x 30 mm

SHARE

De kenmerken van de bruidegom, de bruid en hun families verraden het samenkomen van mensen met specifieke karakteristieken, zoals leeftijd, sociale en geografische afkomst. Belangrijke sociologische vragen peilen naar de rigiditeit van de invloed van deze kenmerken op de partnerkeuze. Is de sociale positie van de schoonvader het sleutelkenmerk bij de keuze van een partner? Zijn migranten op de huwelijksmarkt geïsoleerd van de autochtone bevolking? Is er een groot leeftijdsverschil tussen bruidegom en bruid? Kortom, de vraag ‘wie trouwt met wie?’ biedt een mooie kijk op de sociale grenzen binnen een samenleving. In dit boek gaat de auteur na hoe de partnerkeuze evolueerde in de loop van de 19de eeuw in Gent, Aalst en Leuven. Het onderzoek toont hoe de grootschalige 19de-eeuwse veranderingen zoals de industrialisatie en de urbanisatie hun invloed lieten gelden op de vorming van nieuwe sociale groepen in de prille moderne samenleving.

Lijst van figuren
Lijst van schema’s
Lijst van tabellen
Verantwoording

Inleiding

Hoofdstuk 1: Theorie: De invloed van modernisatie op maatschappelijke openheid
1. Partnerkeuze en openheid
2. De invloed van de modernisatie op de partnerkeuze
3. Alternatieve visies op maatschappelijke openheid
4. Besluit: de modernisatietheorie en haar alternatieven

Hoofdstuk 2: Data en methode
1. Onderzoeksdesign
2. Bronnenmateriaal
3. Classificatie van de gegevens
4. Analysetechnieken

Hoofdstuk 3: De stedelijke crisis als een bron van maatschappelijke openheid
1. Theorie
2. Methodologie
3. Resultaten
4. Conclusie

Hoofdstuk 4: Homogamie naar sociale origine. Maatschappelijke openheid of klassenformatie?
1. Maatschappelijke context
2. Overzicht van mogelijke determinanten van veranderingen in homogamie naar sociale origine
3. Methodologie
4. Resultaten
5. Empirische controle van mogelijke vertekening door codeerproblemen
6. Algemene conclusie

Hoofdstuk 5: Homogamie naar geografische origine
1. Theorie
2. Methode
3. Beschrijving van de migranten in drie steden
4. Resultaten
5. Conclusie

Hoofdstuk 6: Romantisering, verburgerlijking en de familie
1. Theorie
2. Indicatoren van romantisering en verburgerlijking
3. Methodologische problemen bij het meten van partnerkeuze naar leeftijd
4. Partnerkeuze naar leeftijd
5. De invloed van disciplinering en ouderlijke controle op leeftijdshomogamie
6. Conclusie

Algemene conclusie
Bijlagen
Bibliografie

Bart Van de Putte

Related titles