Hemel en Aarde

Religie in Vlaanderen sinds 1750

Luc Vints (Editor), Roeland Hermans (Editor),

Category: History, History 1500-1800, History 1800-present, Museum and Heritage Studies, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel, Religion

Language: Dutch

ISBN: 9789462701298

Publication date: December 16, 2017

€19.90 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 144

Size: 220 x 165 x mm

Number of illustrations: 67

Stock item: 119635

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Via verrassende objecten zoals foto’s en affiches, tekeningen en prenten, boeken en tijdschriften, zelfs een vlag, een fietsplaat en een knikkend olifantje krijgt de lezer inzicht in een ongekend of vergeten facet van de rijke geschiedenis van Vlaanderen. In een notendop brengt dit boek een overzicht van meer dan 250 jaar religie in Vlaanderen.

Tussen hemel en aarde, daar spelen de geschiedenissen in dit boek zich af. Al zijn die twee uitersten nooit in ‘zuivere’ vorm aanwezig. De hemel ontbreekt omdat de stuntelende mens overal een hand in heeft. Veel op het eerste gezicht aardse en prozaïsche aangelegenheden daarentegen, wijzen door hun religieuze inspiratie of aspiratie, soms ongewild, naar een andere of ‘hogere’ werkelijkheid.

De bijdragen in dit boek illustreren de meest uiteenlopende wijzen waarop mannen, vrouwen en kinderen, en tal van organisaties in Vlaanderen beïnvloed werden door, vormgegeven hebben aan en zich verzet hebben tegen religie sinds 1750 tot vandaag. Soms staat daarbij het individuele perspectief centraal, andere keren vormen de familie, een religieuze orde of congregatie, een maatschappelijke of politieke vereniging, of de kerk als instituut het uitgangspunt. Erg diverse domeinen van de samenleving komen aan bod.

Dit boek plukt uit het omvangrijke, en zowel naar vorm als naar inhoud diverse erfgoed van KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven. Via verrassende objecten zoals foto’s en affiches, notities en verslagen, tekeningen en prenten, boeken en tijdschriften, zelfs een vlag, een fietsplaat en een knikkend olifantje krijgt de lezer inzicht in een ongekend of vergeten facet van de rijke geschiedenis van Vlaanderen. In een notendop brengt dit boek een boeiend overzicht van meer dan 250 jaar religie in Vlaanderen.

Een benauwd gevoel

Volksdevotie

Dag van Sint-Marcoen

Heiligenverering

Geheimschrift

De jezuïetenorde in diaspora

Zusters in frivole klederen

De religieuze politiek van Jozef II

Hartenvrouw voor een priester

Overlijdensbericht op speelkaart

Hemel en hel

Geloofsonderricht voor het volk

Een hart voor mensen

Nieuw kloosterwezen

Voor het laatst op de catwalk

Religieuzen uit het ancien régime

Testamentjagers

Antiklerikalisme

Een getormenteerde paus

Ultramontanisme

Apostel der Indianen

Missies in Noord-Amerika

Op handen gedragen

Processiecultuur

Les pauvres comme moyen

De vincentianen

Passer en winkelhaak

Vrijmetselarij

Samenlevingsopbouw

De katholieke ingenieur

A sound education

Kostscholen

Een misboek voor iedereen

Het volksmissaal

Glas voor de natie

Het atelier Capronnier

Een paap als beleg

Strijd tussen liberalen en katholieken

Les Flaminds

Het Werk der Vlamingen in Wallonië

Neogotisch of exotisch

Vlaamse missionarissen in China

Schild en vriend

Corporatieve verenigingen

Middeleeuwse inspiratie

De Sint-Lucasscholen

18 kilo foto’s

Kroning van een Mariabeeld

Beschavend Belgenland

Kerk en Congo

Pater spion

Religieuzen aan het IJzerfront

God en Vaderland

Belgische vluchtelingen

Godsvrede

Hulpverlening tijdens de oorlog

Boeddhistische godin

Missie en wetenschap

Üdvözlégy Mária

Belgisch-Hongaarse kinderactie

Kalfskop met schildpadsaus

Katholieke landbouworganisaties

Avond met Orval

Middenstandsbeweging

Meesterlijk decor

Het Vlaamsche Volkstooneel

Een knikkend olifantje

Sparen voor de missies

Engelenrei

Kunstenaarsvereniging De Pelgrim

Huis

Het dagelijks leven

Wat zullen we drinken?

Anti-alcoholbeweging

Spanning en avontuur

Vlaamsche Filmkens

Credo!

Katholieke mobilisatie

Vuile praat en schuldige betrekkingen

Zedelijkheidsactie

Lering door vermaak

Religieus spelmateriaal

Met vlag en wimpel

De christelijke arbeidersbeweging

Vette en magere jaren

Religieuze roepingen

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Geloven in tijden van oorlog

Bibberen van ontroering

Overleven in een concentratiekamp

De neushoorn van Mechelen

De repressie

Bouwmeester

De Christelijke Volkspartij

Kartonnen dozen

Christelijke mutualiteiten

Matamata en Pilipili

Missiefilms

Aangemeerd in Antwerpen

Apostolaat voor zeelieden

De geboorte van Jommeke

Het parochieblad

De ziel van het kind

Schoolstrijd

Pop-up en patchwork

Protestantisme

De blijde boodschap op vinyl

Religieuze (pop)muziek

Uit de mode

Religieuze kledij

Dood van een non

Geloofscrisis

Een telegram voor de minister

Vrouwen en politiek

Zoek de muis

Wielersport

Woning voor de gelovige

Moderne kerkenbouw

Lost in translation?

Migranten en middenveld

Op de fiets

De groene beweging

Marx aan het kruis!

Kristenen voor het socialisme

Baas in eigen buik

Het abortusdebat

Een hoge vlucht

Katholieke jeugdbewegingen

A la recherche du temps perdu

Religieuze symboliek

Overbodig

Derdewereld- en armoedeorganisaties

The Turn

Veranderend middenveld

Luc Vints

Roeland Hermans

Als je het boek openslaat, volgt chronologisch een reeks unieke en verrassende oude plaatjes met telkens een korte duiding, bijeengebracht door het KADOC, ‘Documentatie- en onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving’ van de KU Leuven. Een schotel hapklare brokjes kerkgeschiedenis in een luchtig sausje, zo lijkt het wel, geplukt uit de bergen en dalen van opeenvolgende crisissen en heroplevingen.Katholiek Nieuwsblad, nr. 8, 23 februari 2018

'Hemel en aarde. Religie in Vlaanderen sinds 1750' is een curieus boek over curiosa, een dwarsdoorsnede van zaken die het Kadoc, het Documentatie- en Onderzoekscentrum van Religie, Cultuur en Samenleving van de Katholieke Universiteit Leuven, bestudeert.
Museumtijdschrift, nr 3, april/mei 2018

Het bekende Kadoc van Leuven heeft een speciale ‘kerkgeschiedenis’ uitgegeven. [...] De medewerkers van het Kadoc hebben een hele reeks voorwerpen geselecteerd om 250 jaar kerkgeschiedenis in Vlaanderen te illustreren. Het is een heel mooi boek geworden.Christusrex.be, 28 mei 2018

'alleraardigst boek(je) [...] 67 Chronologisch gerangschikte bronnen, telkens voortreffelijk en helder toegelicht, vertellen het verhaal van geloof in een hogere werkelijkheid, missioneringsdrang of kwezelachtige devotie, naargelang het standpunt [...] Elke Vlaming die dit boekje doorbladert, gaat ongetwijfeld een aha-belevenis ervaren.'Luc Minten,G-Geschiedenis, september 2018, nr. 6, negende jaargang

…. gepresenteerd in 67 bijdragen van elk één bladzijde, waarvan de titel alleen al de nieuwsgierigheid prikkelt, en die telkens vergezeld zijn van een passende illustratie. … Dit boek biedt dus geen doorlopende tekst, noch stevig uitgewerkte bijdragen, maar een rijke mozaïek, waarvan de lezer steeds opnieuw een kleurrijk steentje kan ontdekken. Een aanrader voor wie zich op een degelijk gefundeerde en ontspannen manier wil verdiepen in een Vlaams religieus verleden dat tot op heden doorwerkt. Pierre Trouillez, Collationes, 49e jaargang, nr. 2, juni 2019

Related titles