De mateloze negentiende eeuw

Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering

Koen Matthijs (Author),

Series: Sociologie Vandaag / Sociology Today 5

Category: History, History 1800-present, Social Science

Language: Dutch

ISBN: 9789058671059

Publication date: April 3, 2001

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

De jarenlange studie van de sociale en culturele ontwikkelingen, en een tijdvretende verzameling en analyse van miljoenen demografische gegevens, leren dat er over de negentiende eeuw hardnekkige misverstanden bestaan. De negentiende eeuw was niet de eeuw van de man, maar van de vrouw, niet de eeuw van de industrialisering, maar van de tertialisering, niet de eeuw van de ongeschoolde fabrieksarbeider, maar van de thuiswerkende huismoeder, niet de eeuw van blauw of rood, maar van paars. Dat is het wonder, het raadsel en het drama van de negentiende eeuw.

Woord vooraf

De context van het onderzoek
De sociale avonturen van de 19de eeuw
Het niemandsland tussen sociologie en geschiedenis
Van historische bron naar hedendaagse databank
Noten

Collectivering, uitbouw van de natiestaat en politieke participatie
A contrario: verschuivende politieke gelaagdheid
Een turbulente start
Kinderziektes van de politieke modernisering
De democratische transitie
Strategieën van sociaal beheer
Noten

Arbeidsdeling, sociale-rangvorming en economische verafhankelijking
A contrario: werkdruk en onthaasting in www-land
Vroege take-off
De agressieve industrialisatie
De subtiele industrialisatie
De portee van de machine
De nieuwe statusstijd
Verschuivend grensverkeer tussen gezin en economie
Noten

Industrialisatie, vruchtbaarheidscontrole en demografische regimewisseling
A contrario: de P-bomb en de seniorboom
Het vroegmodern demografisch patroon
Protoindustrialisering en demografisch gedrag
De demografische transitie in België
De vruchtbaarheidscrash
Vruchtbaarheid en beroep
Innovatie of aanpassing?
De economische verklaring: schijnschoon?
De culturele invalshoek: verbalisme?
Secularisatie: huwen in tempore clauso
Onwettige kinderen
Het grote gezin: verklaard, maar bestond het wel?
Noten

Identiteitsverwerving, private bindingsdrang en mimetische huwelijksbegeerte
A contrario: vernieuwingsdrang en bindingsangst
Gedwongen keuze, ongewild afstel
Erfsystemen en gezinsstrategie
De eerstehuwelijksleeftijd
Hertrouw
Het ‘moderne’ gezin: continu of niet?
Noten

De 19de eeuw: een afgeblokte, open tijd
Het Project der Moderne
De sociale kwestie
Demografische groeivertraging
Het demo-cultureel systeem
Her story en de nieuwe kwaliteitstijd
Coda
Noten

Bijlage: De 19de-eeuwse economie van Leuven, Aalst en Bierbeek

Bibliografie

Koen Matthijs

Koen Matthijs is gewoon hoogleraar aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de K.U.Leuven en voorzitter van Trefpunt Zelfhulp vzw.

Related titles