Voor lichaam en geest

Katholieken lichamelijke opvoeding en sport in de 19de en 20ste eeuw

M. D'hoker (Author), R. Renson (Author), J. Tolleneer (Author),

Series: KADOC-Studies 17

Category: History, History 1800-present, Religion

Language: Dutch

ISBN: 9789061866152

Publication date: January 1, 1994

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

In de negentiende eeuw stond de Kerk eerder afwijzend tegenover alles wat met lichaamscultuur te maken had. Onder maatschappelijke druk kwam qgeleidelijk aan een meer positieve houding tot stand ten opzicht van lichamelijke opvoeding en sport. In 1892 werd de Belgische Katholieke Turnbond gesticht als overkoepelend orgaan van vele lokale turnkringen. Het schoolvak lichamelijke opvoeding werd jarenlang gekenmerkt door een strijd tussen het Duitse turnen en de Zweedse gymnastiek. Het duurde tot 1993 vooraleer twee lesuren lichamelijke opvoeding veralgemeend werden ingevoerd in het katholiek onderwijs. De moderne sport, die in de tweede helft van de negentiende eeuw uit Engeland kwam overwaaien, stuitte aanvankelijk op verzet in Vlaamse katholieke middens. De collegeleerlinge raakten echter volledig in de ban de voetbalsport en reeds vanaf 1908 werd de Kardinaalsbeker betwist tussen de katholieke scholen. Ook de jeugdbewegingen gingen selectief lichamelijke opvoeding en sport in hun werking opnemen.

Verder wordt in deze bundel de betekenis geschetst van enkele merkwaardige figuren: Pater van Clé, wiens sportapostolaat uitmondde in Sporta; de missionaris Raphaël de la Kethulle, de sportpionier in Belgisch Kongo en sportjournalist Karel van Wynendaele, die “het Vlaamse sportvolk leerde lezen”. Deze evocatie van een boeiend maatschappelijk proces wordt afgesloten door een interview met prof. em. Pierre-Paul De Nayer, die veertig jaar lang als spilfiguur fungeerde van de katholieke lichamelijke opvoeding en sport.

Inleiding
Roland Renson, Mark D’hoker en Jan Tolleneer

“Wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods”. Kerkelijke en theologische opvattingen over sport
Leo Kenis

Lichamelijke opvoeding in het katholiek onderwijs: een lange weg, een moeilijk parcours
Mark D’hoker en Erik Van Assche

Corpus alienum: naschoolse sport in het katholiek onderwijs
Roland Renson

De Belgische Katholieke Turnbond (1892-1992)
Jan Tolleneer

De Vlaamse katholieke jeugdbewegingen en lichamelijke opvoeding en sport
Luc Schokkaert

Apostolaat binnen de sport: ontstaan en werking van Sporta
Hans Verbruggen en Marijke den Hollander

Sport als missie: Raphaël de la Kethulle de Ryhove (1890-1956)
Roland Renson en Christel Peeters

De katholieke sportpers in Vlaanderen
Greta Vandevenne

Interview met prof. em. Pierre-Paul De Nayer
Jan Tolleneer

Bibliografie
Biografisch repertorium
Index van plaatsnamen
Index van corporaties
Lijst van afkortingen
Auteurs

M. D'hoker

R. Renson

J. Tolleneer

Related titles