Voor kerk en werk

Opstellen over de geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging 1886-1986

Emmanuel Gerard (Author),

Series: KADOC-Studies 4

Category: History, History 1800-present, Religion

Language: Dutch

ISBN: 9789061861997

Publication date: January 1, 1985

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Honderd jaar geleden, op 18 december 1886 werd de Antisocialistische Katoenbewerkersbond “Recht en Plicht” opgericht.
Het was het zeer schuchtere begin van de christelijke arbeidersbeweging, die thans is uitgegroeid tot een wijdvertakt geheel van organisaties, diensten en activiteiten, overkoepeld door het Algemeen Christelijk Werkersverbond (A.C.W.), dat vijfenzestig jaar geleden, in 1921 werd gesticht.

In dit boek worden enkele markante momenten belicht uit het boeiend stuk sociale en politieke geschiedenis dat door de christelijke arbeidersbeweging werd geschreven.

Inleiding
Emmanuel Gerard en Jozef Mampuys

De historische verstrengeling tussen de christelijke arbeidersbeweging en de Vlaamse beweging
Lode Wils

Op zoek naar de wortels van de christelijke arbeidersbeweging. De Anti-Socialistische Werkliedenbond van Gent vóór 1914
Jan De Maeyer

De propaganda van pater Rutten voor de christelijke vakbeweging 1900-1914
Jozef Mampuys

Aan de oorsprong van het Algemeen Christelijk Vakverbond: De werking van het Algemeen Secretariaat der Christelijke Beroepsverenigingen 1904-1912
Jozef Mampuys

Tussen apostolaat en emancipatie: de christelijke arbeidersbeweging en de strijd om de sociale werken 1925-1933
Emmanuel Gerard

Van standsorganisatie tot koepel. De hervorming van het Algemeen Christelijk Werkersverbond na de Tweede Wereldoorlog
Antoon Osaer

De afbouw van de autonome politieke actie van het A.C.W. en de oprichting van de C.V.P.
Jozef Smits

Register
Auteurs

Emmanuel Gerard

Related titles