Samen in het land van Dracula

Socio-culturele praxis en interetnisch samenleven in Transylvanië

Greet Van de Vyver (Author),

Series: Studia Anthropologica 6

Category: Anthropology

Language: Dutch

ISBN: 9789058672681

Publication date: January 24, 2003

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Dit boek betreft een onderzoek naar etniciteit in Transylvanië, een gebied in Roemenië dat vooral omwille van het chaotische karakter van zijn etnische kaart en etnische geschiedenis interessant is voor de sociale en culturele antropologie. Via de dorpsgemeenschap als antropologische onderzoekseenheid tracht de auteur een beter inzicht te verwerven in de actuele etnische identiteit van en het lokale interetnische interactiepatroon tussen mensen die behoren tot de drie belangrijkste etnische gemeenschappen van deze streek: etnische Roemenen, etnische Hongaren en Zigeuners. De actuele rurale interetnische relaties werden gedurende een paar jaar door middel van de participerende observatie ter plaatse bestudeerd. Deze studie op micro-vlak werd aangevuld met een diachrone historisch-antropologische analyse van de ontwikkeling van het Roemeens en Hongaars nationalisme. Hierbij wordt de etnische identiteit van de etnische Hongaren en Roemenen gerelateerd aan een aantal processen op meso- en macrovlak zoals de creatie en verspreiding van mythen, ideologievorming en -overdracht en de Roemeense nationale en internationale politiek. Tot slot plaatst de auteur haar bevindingen betreffende etniciteit in Transylvanië binnen het etniciteitsdebat dat de laatste decennia in de antropologische wetenschap wordt gevoerd.

Deel I – De socio-culturele praxis in enkele Transylvaanse dorpsgemeenschappen

  1. Situering van het field work: Dumbrava, manastireni en Inucu

  2. Pluri-etniciteit en lokale identiteit in Dumbrava en Manastireni
  3. De zigeuners van Dumbrava en Manastireni: etnisch afwezig?
  4. Wat maakt de betrokken gemeenschappen zowel endo-etnisch als inter-etnisch?

Deel II – Etnisch identiteitsbesef: de macro-ideologie en actuele mesostructuren

  1. Etnische Hongaren en etnische Roemenen aan het woord over zichzelf en over elkaar

  2. Historische verankering van het Roemeens en Hongaars etnisch identiteitsbesef
  3. De actuele maatschappelijke interetnische positionering

Deel III – Etniciteit in Transylvanië: een interpretatie

Bibliografie

Noten

Greet Van de Vyver

Related titles