Multiculturalisme ontleed

Een staalkaart van onderzoek aan de K.U.Leuven

Marie Claire Foblets (Editor),

Series: Studia Anthropologica 10

Category: Anthropology

Language: Dutch

ISBN: 9789058675323

Publication date: June 29, 2006

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

De groeiende maatschappelijke relevantie van migratie en multiculturalisme zorgt voor een stroom van onderzoek over deze thema’s binnen verschillende menswetenschappelijke disciplines. Dit boek wil over de grenzen van deze verschillende disciplines heen de reflectie over migratie en multiculturalisme bevorderen en nieuwe dynamieken mogelijk maken. Interdisciplinaire samenwerking op dit terrein levert bevindingen op die een meerwaarde vertonen zowel voor het fundamenteel als voor het beleidsadviserend onderzoek.

Het boek telt drie types van bijdragen. Een eerste reeks bijdragen zijn de ethisch-filosofisch georiënteerde teksten. Antoon Vandevelde buigt zich over de vraag welke argumenten een open grenzenbeleid kunnen schragen. Helder De Schutter reflecteert over de bescherming van de culturele identiteit en de legitimiteit van deze bescherming. Tot slot denken Veerle Draulans en Johan De Tavernier vanuit ethisch perspectief na over diversiteit en burgerschap. Een tweede reeks bijdragen lichten de onderzoeksresultaten van empirische studies toe. Dit deel bevat resultaten van onderzoek uit de sociale psychologie, de kwantitatieve sociologie, de ontwikkelingspsychologie, de antropologie, de communicatiewetenschappen en de sociale geografie. Wat is onze houding tegenover asielzoekers? Hoe gaat de media om met diversiteit? Het zijn maar enkele van de vele topics die aan bod komen. Een laatste reeks bijdragen zijn studies die verband houden met juridische en criminologische vraagstukken. Zo kijkt Lode Walgrave naar allochtone Marokkaanse jongeren en criminaliteit en wordt de band tussen probleemgedrag en herkomst toegelicht.

Kortom, deze bundel vormt een veelvormige illustratie van wat er momenteel speelt in het onderzoek naar migratie en multiculturalisme.

Voorwoord
Jogchum Vrielink, Marie-Claire Foblets en Jaak Billiet

Deel I: Ethiek en filosofie

1. Ethische argumenten voor en tegen open grenzen
Antoon Vandevelde

2. Het belang van culturele identiteiten
Helder De Schutter

3. Van multiculturaliteit naar interculturaliteit. Ethische reflecties over diversiteit en bedreigd burgerschap
Veerle Draulans en Johan De Tavernier

Deel II: Empirische studies

4. Immigratie en asiel. Opvattingen en houdingen van Belgen, Duitsers, Nederlanders en Britten in het Europees Sociaal Survey
Bart Meuleman, Katrien Meireman en Jaak Billiet

5. De houding van allochtonen ten aanzien van hun maatschappelijke positie: een analyse vanuit de acculturatiepsychologie en vanuit de sociale psychologie
Norbert Vanbeselaere, Boris Snauwaert, Bart Soenens en Joke Meeus

6. ‘Oh, ik ga schrik hebben’. Attituden tegenover asielzoekers
Henk Meert, Karen Stuyck, Jan Blommaert en Katleen Peleman

7. Christelijke ‘fundamentals’ in de migratie. De zoektocht naar activerend overbruggingskapitaal
Johan Leman

8. Nieuwe transnationale migraties in België: Chinezen en Iraniërs
Ching Lin Pang en Wilfried Pfeffer

9. Media en diversiteit: contouren van beleid en onderzoek
Leen d’Haenens

10. Ambivalentie in een antiracistische mediacampagne: de resultaten van een interpretatieve communicatiewetenschappelijke inhouds- en receptiestudie
Stefan Mertens

11. Culture sensitive developmental guidance for immigrant families with pre-school children: Pathways to resilience within The First Steps prevention programme
Patrick Meurs, Gül Jullian, and Nicole Vliegen

Comments on chapter 11: Early start goes a long way: Additional notes on FIRST STEPS and TEEP
Cigdem Kagitcibasi

Deel III: Recht en criminologie

12. Cultureel verweer en culturele trends
Erik Claes en Jogchum Vrielink

13. Probleemgedrag en herkomst. Jongeren in Vlaanderen doorbreken het taboe
Badra Djait, Marie-Claire Foblets en Katie Pieters

14. Allochtone Marokkaanse jongeren en criminaliteit
Lode Walgrave

15. Hoe staan vreemdelingen en allochtonen tegenover recht en gerecht in België?
Marie-Claire Foblets, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Badra Djait en Bonaventure Kagné

Personalia

Marie Claire Foblets

Marie-Claire Baroness Foblets is a Belgian lawyer and anthropologist and professor at KU Leuven. Her research interests are interculturalism, migration and minorities.

Related titles