De geheimen van de Markt

Een monografie over landbouw en markten in Noordwest-Ghana

Joost Dessein (Author),

Series: Studia Anthropologica 9

Category: Anthropology

Language: Dutch

ISBN: 9789058675279

Publication date: June 1, 2006

Read the book for free with Google Books

Number of pages: 273

Size: 240 x 160 x 20 mm

SHARE

De “Brief aan de Ingenieur (m/v)” waarmee dit boek aanvangt, daagt deze ingenieur uit om zijn vooruitgangsdenken te bevragen. Wat is die ontwikkeling waar hij zo sterk in gelooft? Zijn productie, consumptie, efficiëntie, winstmaximalisatie werkelijk universeel geldige concepten waarvan hij zich risicoloos kan bedienen? Wat is de positie van expertenkennis in het ontwikkelingsdebat? Heeft hij echt de sleutels in handen om ‘de ander’ duurzaam te ontwikkelen? Kan hij dat vanuit zijn westerse positie? Of dient hij zich onder te dompelen in het zijn van de ander, vooraleer hij kan bijdragen aan een duurzaam ontwikkelingsproces? Is cultuur een middel om vooraf geplande en met westerse concepten en principes ingekleurde ontwikkelingsacties alsnog ingang te laten vinden? Of is het een vertrekpunt van waaruit nieuwe, cultuureigen vormen van interculturele samenwerking kunnen ontstaan?

Vertrekkend vanuit deze vragen, is dit boek is een zoektocht naar een manier om westerse expertenkennis te laten aansluiten op autochtone kennis en kunde. Vanuit de dubbele invalshoek ingenieurskunde/antropologie wordt een landbouw- en marktsysteem in Noordwest-Ghana geanalyseerd. We maken hierbij gebruik van de metaforen en concepten die de lokale cultuur vorm geven. Het is een begrijpen ‘van binnenuit’, waarbij er meerdere interpretaties van eenzelfde werkelijkheid aan bod komen. Geleidelijk aan worden de vele semantische lagen van de markt ontsluierd. De handelaarster en de boer, de landbouwvoorlichter en de landpriester, de blanke wetenschapper en de lokale hoofdman, ze hebben elk hun eigen wereldbeeld van waaruit ze de werkelijkheid beleven.

Twee ontwikkelingsinitiatieven illustreren de moeilijke interface tussen autochtone en exogene kennissystemen: de landbouwvoorlichting door de Ghanese overheid, en de constructie van nieuwe marktinfrastructuur op initiatief van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. We verklaren het falen ervan door het ontbreken van een goed begrip van de betekenis van landbouw en markt in de lokale culturele context. De ontkenning van meerdere cultuurspecifieke interpretaties van concepten als productie, landbouw, voedsel, handel, regeneratie en vruchtbaarheid staat een duurzaam intercultureel ontwikkelingsproces in de weg. Het beschrijven van deze projecten gebeurt pas in de laatste hoofdstukken van het boek. Dit is geen willekeurige positie: slechts wanneer de markt en landbouw met behulp van cultureel ingebedde metaforen worden begrepen, kan de uitkomst van de interactie met een exogene actor worden verklaard.

Deze publicatie maakt duidelijk dat er geen enkelvoudig spoor naar duurzame ontwikkeling is. Er zijn enkel vele alternatieve ontwikkelingen, elk geïnitieerd en geïnspireerd door de specifieke lokale culturele context

Een brief aan de ingenieur (m/v)

De context

Het land is één

Naar de markt

Het gisten van de markt

Het stromen van de markt

Landbouwvoorlichting en mimesis

Vernieuwing vanuit verankering

Eindnoten

Bibliografie

Joost Dessein

Related titles