Rond Damiaan

Handelingen van het colloquium n.a.v. de honderdste verjaardag van het overlijden van pater Damiaan 9-10 maart 1989

Robrecht Boudens (Author),

Series: KADOC-Studies 7

Category: History, History 1800-present, Religion

Language: Dutch

ISBN: 9789061863403

Publication date: January 1, 1989

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Molokai, 15 april 1889: Pater Damiaan overlijdt te midden van “zijn” melaatsen. Onmiddellijk na zijn dood komt een hele beweging op gang die Damiaan opneemt in de rij van de grote missiehelden. Tot vandaag is zijn naam verbonden aan diverse initatieven en acties die de lepra willen bestrijden. In deze bundel wordt de figuur van Damiaan besproken in zijn historische context. Die wordt gevormd door de invloedrijke negentiende-eeuwse katholieke missionaire beweging en haar protestantse tegenhanger, de zendingsbeweging. Binnen dit ideale kader konden Damiaan en zijn medewerkers, onder wie ook seculiere priesters, hun roeping waarmaken. Door zijn haast irreële inzet voor enkele verstoten zieken op een “godvergeten” eiland werd Damiaan al tijdens zijn leven een legende. De evolutie van de beeldvorming rond Damiaan en rond het missionaristype in het algemeen wordt eveneens geanalyseerd. Wat is de betekenis van Damiaan voor de huidige missionaire actie en voor de kerk in de Derde Wereld vandaag? Die vraag wordt onderzocht in het tweede deel van deze KADOC-Studie.

Inleiding

Robrecht Boudens

Deel 1

De negentiende-eeuwse missionaire beweging

Robrecht Boudens

Godvrezende monteurs en gedreven studenten: de 19de eeuwse zendingsbeweging

Jan van Butselaar

Damiaan, priester-missionaire actie van de seculiere geestelijkheid

Werner Promper

Van pionier tot dienaar. Profiel van de Belgische missionaris in historisch perspectief

Carine Dujardin

Damiaan, een beeld van een missionaris

Luc Vints

Deel 2

Damiaan, een doorgaande missionaire inspiratie

Rogier van Rossum

L’actualité de Damien pour l’Eglise du Tiers Monde

Gaston Garatea Yori

Damiaan De Veuster: een keuze uit de literatuur

Cor Rademaker

Résumé

Summary

Index van persoonsnamen

Index van corporaties

Index van plaatsnamen

Iconografie

Auteurs

Robrecht Boudens

Related titles