Rechts Vlaanderen

Religie en stemgedrag in negentiende-eeuws België

Henk De Smaele (Author),

Series: KADOC-Studies 33

Category: History, History 1800-present, Political Science

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461661012

ISBN: 9789461661012

Publication date: November 1, 2009

€19.00 (including 6% VAT)

Buy Now

SHARE

In de loop van de negentiende eeuw komt ‘rechts Vlaanderen’ tegenover ‘links Wallonië’ te staan. Bij elke parlementsverkiezing bleek (en blijkt) het Vlaamse kiesgedrag af te wijken van het Waalse. Hoe is het ontstaan van rechts Vlaanderen te verklaren? Historici hebben het Vlaamse kiesgedrag vaak geïnterpreteerd als de politieke vertaling van de economische en culturele ‘achterlijkheid’ van ‘arm Vlaanderen’: de Vlaamse samenleving was traditioneel en de kiezers stemden er dus traditioneel. Anderen hebben aangevoerd dat de katholieke partij beter inspeelde op de Vlaamse verzuchtingen en dat de Vlaamse kiezers gewoon ‘rationeel’ handelden door rechts te stemmen. In dit boek onderzoekt Henk de Smaele beide theses kritisch. Hij komt tot de vaststelling dat geen van beide volstaat om de vorming van rechts Vlaanderen te verklaren. Om het fenomeen beter te begrijpen, moet men niet alleen aandacht hebben voor ‘tradities’ en ‘belangen’, maar ook voor ‘affecten’. Zo zal blijken dat de ‘culturele ruralisering’ van Vlaanderen de sleutel is tot het geheim van rechts Vlaanderen.

INLEIDING

DEEL I: GEGEVENS

Hoofdstuk 1
Electorale regels en scenario’s

Hoofdstuk 2
Verstedelijking, regio, religie en kiesgedrag

DEEL II: TRADITIES

Hoofdstuk 3
De macht van het grootgrondbezit

Hoofdstuk 4
De erfenis van het verleden 147

DEEL III: BELANGEN

Hoofdstuk 5
Kerk en politiek van unionisme tot schoolstrijd

Hoofdstuk 6
Dertig jaar katholiek bewind: ten dienste van wie?

DEEL IV: AFFECTEN

Hoofdstuk 7
De Vlaamse en volkse katholieke subcultuur

Hoofdstuk 8
Agrarisch Vlaanderen en industrieel Wallonië

Hoofdstuk 9
De ‘ruralisering’ van stedelijk Vlaanderen

BESLUIT
BIBLIOGRAFIE
BIJLAGEN
KAARTEN
PERSONENINDEX
COLOFON

Henk De Smaele

Henk de Smaele is professor of history at the University of Antwerp.

In de grond zijn we conservatief
VLAANDEREN ZOALS HET IS
Vlaamse kiezers lusten geen nieuwlichterij, omdat ze bang zijn dat ze toch van de vooruitgang zullen uitgesloten blijven. Die grondstroom bepaalt de Vlaamse politiek al bijna twee eeuwen, betoogt historicus Henk De Smaele.
Het is geen nieuws meer dat de Vlaamse kiezer anders stemt dan de Franstalige. Anders dan vaak wordt gedacht, was dat al diep in de negentiende eeuw zo, toen Vlaanderen rechts, vooral katholiek stemde, en Wallonië links, overwegend socialistisch. In zijn nieuwe boek Rechts Vlaanderen ging de historicus Henk De Smaele (Universiteit Antwerpen) op zoek naar de bronnen van een historische grondstroom, waarin Vlaanderen, katholiciteit en conservatisme nauw met elkaar zijn vervlochten. Lees meer
De Standaard, 9 januari 2010, Marc Reynebeau

Stemgedrag Vlaanderen / België politiek 19de eeuw 'Naast tradities en belangen spelen volgens De Smaele ook de affectieve drijfveren van de kiezer mee. In de loop van de negentiende eeuw werd de levensbeschouwelijke kloof tussen katholieke en liberalen/socialisten steeds breder' De these die De Smaele verdedigt, is nieuw en niet eenvoudig. Met onder meer overzichtelijke diagrammen, tabellen en kaarten weet De Smaele zijn stelling echter helder uiteen te zetten. De Leeswolf, mei 2010, jaargang 16, nr 4
Links, rechts en alles daartussinLees meer op Cobra.be

Desondanks valt de studie van De Srnaele te waarderen als een poging tot verklaring van een intrigerend onderwerp, maar wel een paging die vooral oproept tot nader onderzoek.
Ron de Jong (Nijmegen), Trajecta jrg. 18, 2009, aflevering 4

In ieder geval was het ontstaan van 'rechts' Vlaanderen niet zozeer een uitloper van de traditionele machtsstructuren uit het verleden, maar het gevolg van een langzaam en s0ms moeizaam proces dat de culturele en ideologische ruralisering van het noordelijk landsgedeelte inhield. Deze probleemstelling vormde het vertrekpunt van De Smaele,met een hoek als resultaat dat vlot en vaak inspirerend is geschreven: vooral de momenten waarop de interne verdeeldheid van de rechterzijde en de spanningen met de achterban worden beschreven staan heel sterk.
Jimmy Koppen (VUB), Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis 2011 - 1

In de grond zijn we conservatief
VLAANDEREN ZOALS HET IS
Vlaamse kiezers lusten geen nieuwlichterij, omdat ze bang zijn dat ze toch van de vooruitgang zullen uitgesloten blijven. Die grondstroom bepaalt de Vlaamse politiek al bijna twee eeuwen, betoogt historicus Henk De Smaele.
Het is geen nieuws meer dat de Vlaamse kiezer anders stemt dan de Franstalige. Anders dan vaak wordt gedacht, was dat al diep in de negentiende eeuw zo, toen Vlaanderen rechts, vooral katholiek stemde, en Wallonië links, overwegend socialistisch. In zijn nieuwe boek Rechts Vlaanderen ging de historicus Henk De Smaele (Universiteit Antwerpen) op zoek naar de bronnen van een historische grondstroom, waarin Vlaanderen, katholiciteit en conservatisme nauw met elkaar zijn vervlochten. Lees meer
De Standaard, 9 januari 2010, Marc Reynebeau

Stemgedrag Vlaanderen / België politiek 19de eeuw 'Naast tradities en belangen spelen volgens De Smaele ook de affectieve drijfveren van de kiezer mee. In de loop van de negentiende eeuw werd de levensbeschouwelijke kloof tussen katholieke en liberalen/socialisten steeds breder' De these die De Smaele verdedigt, is nieuw en niet eenvoudig. Met onder meer overzichtelijke diagrammen, tabellen en kaarten weet De Smaele zijn stelling echter helder uiteen te zetten. De Leeswolf, mei 2010, jaargang 16, nr 4

Related titles