Patroon en argument

Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst

Freek Van De Velde (Editor), Hans Smessaert (Editor), Frank Van Eynde (Editor), Sara Verbrugge (Editor),

Category: Linguistics

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461661685

ISBN: 9789461661685

Publication date: October 17, 2014

€59.50 (including 6% VAT)

Buy Now

SHARE

Over patronen in taal en visies met verrassende argumenten in de Nederlandse taalkunde

Naar aanleiding van het emeritaat van de Leuvense hoogleraren William Van Belle en Joop van der Horst hebben niet minder dan 80 collega’s uit binnen- en buitenland samen 53 artikelen geschreven over een breed scala van thema’s in de Nederlandse en algemene taalkunde. De titel ‘patroon en argument’ verwijst naar de belangstelling van de beide jubilarissen voor patronen in taal – van het grammaticale microniveau tot het taalpolitieke en taalhistorische macroniveau – en naar hun talent om hun visies te ondersteunen met uiteenlopende en vaak verrassende argumenten, zowel van technische als van meer beschouwende aard. Die veelzijdige eruditie is ook weerspiegeld in de bijdragen, die verschillend in opzet, toon en onderwerp zijn, en gezamenlijk een mooie stand van zaken geven van het onderzoek in de Nederlandse taalkunde.

Contributors: Liesbeth Augustinus (KU Leuven), Hans Broekhuis (Meertens Instituut), Filip Buekens (KU Leuven), Paul Claes (KU Leuven), Marja Clement (University of Zürich), Timothy Colleman (U Gent), Bert Cornillie (KU Leuven), Evie Coussé (University of Gothenburg), Kristin Davidse (KU Leuven), Georges De Schutter (UA), Hendrik De Smet (KU Leuven), Lorenz Demey (KU Leuven), Gunther De Vogelaer (University of Münster), Sarah D’Hertefelt (KU Leuven), Sylvain Dieltjens (KU Leuven), Kristien Dieussaert (KU Leuven), Luk Draye (KU Leuven), Flip Droste (KU Leuven), Els Elffers (UvA), Kurt Feyaerts (KU Leuven), Dirk Geeraerts (KU Leuven), Marinel Gerritsen (Radboud U Nijmegen), Paul Gillaerts (KU Leuven), Elvira Glaser (University of Zürich), Pierre Godin (UCL), Ingeborg Harmes (University of Münster), Priscilla Heyndrickx (KU Leuven), Jack Hoeksema (RU Groningen), Wim Honselaar (UvA), Matthias Hüning (FU Berlin), Leen Janssen (KU Leuven), Theo Janssen (VU Amsterdam), Karolien Janssens (UA), Koen Jaspaerts (KU Leuven), Evelien Keizer (University of Vienna), Wim Klooster (UvA), Karen Lahousse (KU Leuven), Béatrice Lamiroy (KU Leuven), Odo Leys (KU Leuven), Ester Magis (VUB), Ann Marynissen (University of Cologne), Patrick Meuris (KU Leuven), Jan Noordegraaf (VU Amsterdam), Jan Nuyts (UA), Bert Oben (KU Leuven), Albert Oosterhof (KU Leuven), Jan Pekelder (Sorbonne, Paris, Charles University in Prague), Harry Perridon (UvA), Jill Puttaert (VUB), Arend Quak (UvA), Tom Ruette (HU Berlin), Gijsbert Rutten (Leiden University), Walter Schaeken (KU Leuven), Ina Schermer-Vermeer (UvA), Ineke Schuurman (KU Leuven), Hans Smessaert (KU Leuven), Jan Stroop (UvA), Dorien Van de Mieroop (KU Leuven), Freek Van de Velde (KU Leuven), Hans Van de Velde (Utrecht University), Johan van der Auwera (UA), Sander van der Harst (Utrecht University), Marijke van der Wal (Leiden University), Jacques Van Keymeulen (U Gent), Daniël Van Olmen (UA, University of Lancaster), Marc van Oostendorp (Leiden University), Vincent Vandeghinste (KU Leuven), Roxane Vandenberghe (U Gent), Aleydis Vandenbossche (VUB), Wim Vandenbussche (VUB), Ton vanderwouden (Meertens Instituut), Willy Vandeweghe (U Gent, KANTL), Frank Van Eynde (KU Leuven), Sara Verbrugge (KU Leuven), Jean-Christophe Verstraete (KU Leuven), Ulrike Vogl (University of Vienna), Rik Vosters (VUB), Fred Weerman (UvA), Roland Willemyns (VUB), Eline Zenner (KU Leuven).

Deel I Syntaxis en morfologie

Willy Vandeweghe
De ANS en het plaatsschema van de hulpwerkwoorden
Pierre Godin
Over IPP, ‘lange en korte infinitieven’ en aanverwante constructies: werkwoorden over de grenzen heen van de
morfologie, de syntaxis en de semantiek
Frank Van Eynde, Liesbeth Augustinus, Ineke Schuurman & Vincent Vandeghinste
Het verrassende resultaat van een copulativiteitspeiling
Harry Perridon
Enige opmerkingen over de vorm van persoonlijke voornaamwoorden in koppelzinnen
Hendrik De Smet
De integratie van Engelse leenwerkwoorden in het Nederlands
Georges De Schutter
Een overzicht van PP-objecten en PP-complementen
Hans Broekhuis
Dubbel-voorzetselobjectconstructies?
Timothy Colleman
Nog eens de dubbel-voorzetselobjectconstructie
Odo Leys
Nog eens de trajectconstructies van het type de trap op
Wim Honselaar & Evelien Keizer
De semantische categorie Tijd in Functional Discourse Grammar: syntaxis en semantiek van voorzetselloze temporele uitdrukkingen in het Nederlands
Karen Lahousse & Béatrice Lamiroy
Grammaticalisatie en taalvergelijking: Nederlands het is zo dat vs Frans c’est ainsi que
Ton van der Wouden
Is hier sprake van een nieuwe existentiële constructie?
Marja Clement & Elvira Glaser
Hoe krijg je dit gepubliceerd? ‘Krijgen’-constructies in het Nederlands
Daniël Van Olmen & Johan van der Auwera
Over zo’n en zo meer
Ina Schermer
Manneken Pis en wandelaar Bastet. Over lidwoordloze eigennaamsgroepen en de (ontbrekende) correspondentie met een naamwoordelijk gezegde
Luk Draye
Man en men: een wereld van verschil
Wim G. Klooster
Re er
Jan Pekelder
Het Nederlandse subject een taalteken?
Fred Weerman
De januskop van complexiteit

Deel II Historische taalkunde en historiografie

Marc van Oostendorp
De geboorte van de jambe uit de geest van het Nederlands
Sander van der Harst & Hans Van de Velde
Wordt leggen schijnbaar of werkelijk liggen?
Bert Cornillie
Over de subjectieve lezing van dreigen in het 16de- en 17de-eeuwse Nederlands. Historische pragmatiek vs contact-geïnduceerde taalverandering
Evie Coussé & Freek Van de Velde
Hulpwerkwoordselectie in drieledige perfecta met een modaal. Een alternatieve historische verklaring
Ingeborg Harmes
Wat zou het? Een synchrone en diachrone analyse van zou(den)
Karolien Janssens & Jan Nuyts
Me dunkt! Een diachrone blik op dunken
Marijke van der Wal & Gijsbert Rutten
Negatieverschijnselen revisited
Gunther De Vogelaer & Roxane Vandenberghe
Omwille van Joop
Een onderzoek naar de geschiedenis van een voorzetseluitdrukking
Jack Hoeksema
De opkomst van aan als verbindend element in maatnomenconstructies
Matthias Hüning
Over complexe preposities en convergentie
Jan Stroop
’t Ene dan is ’t andere niet
Aad Quak
De Oudnederlandse appellatieven op –ing
Albert Oosterhof & Paul Gillaerts
Zijn pachtbrieven formulieren? Het formulaire karakter van pachtcontracten uit het Leuvense
schepenarchief
Ann Marynissen & Theo A.J.M. Janssen
Vroegnieuwnederlands voor commercie en cultuur
Dirk Geeraerts
Zellig Harris en het contemporaine corpuslinguïstische distributionalisme
Jan Noordegraaf
Verre verwanten. D.C. Hesseling (1859-1941) over taal en taalverandering

Deel III Pragmatiek, toegepaste taalkunde & taalpolitiek

Filip Buekens
‘Buiten de taal treden’ – wat zou dat kunnen betekenen?
Lorenz Demey & Hans Smessaert
Logische geometrie en pragmatiek
Leen Janssens, Sara Verbrugge, Kristien Dieussaert & Walter Schaeken
Maar hoe zit dat eigenlijk?
Paul Claes
Claus als retoricus
Kristin Davidse
Constructionele semantiek en pragmatiek in de analyse van gekloofde zinnen
Els Elffers
Uitroepende zinnen
Patrick Meuris
Structuursignalen in verklarende teksten
Jean-Christophe Verstraete & Sarah D’Hertefelt
Polariteitsomkering bij insubordinatie
Sylvain Dieltjens & Priscilla Heynderickx
Vertrouwen in de oncoloog? Analyse van consultaties in een palliatief zorgtraject
Kurt Feyaerts & Bert Oben
Prettig leedvermaak. Onderzoek naar gelaagde betekenissen in het CORINTH-corpus
Dorien Van De Mieroop
Een verkenning van de pragmatische functies van directe rede in narratieven
Flip Droste
Het Nederlands Bedreigd? Bullshit!
Marinel Gerritsen
Vlamingen en Nederlanders: van cross- naar intercultureel onderzoek
Koen Jaspaert
En is ‘t de tale niet, wat is ‘t dan dat mij kwelt
Ester Magis, Jill Puttaert, Aleydis Van den Bossche, Wim Vandenbussche, Rik Vosters & Roland Willemyns
Tussen adoptiekoe en zemelteef: iets over de houdbaarheidsdatum van ‘verse woorden’ in Vlaamse en Nederlandse kranten
Jacques Van Keymeulen
De afkortingencultus
Ulrike Vogl
“Als u meer talen kent, lijdt uw moedertaal”: studenten Nederlands en hun visie op taal
Eline Zenner, Tom Ruette & Freek Van de Velde
Taalkeuze in personeelsadvertenties: een verkennend onderzoek door drie science floor managers

Freek Van De Velde

Freek Van de Velde docent Nederlandse taalkunde aan de KU Leuven.

Hans Smessaert

Hans Smessaert is hoogleraar algemene en Nederlandse taalkunde aan de KU Leuven.

Frank Van Eynde

Frank Van Eynde is hoogleraar algemene en computationele taalkunde aan de KU Leuven.

Sara Verbrugge

Sara Verbrugge is doctor-assistent aan de KU Leuven.

... een menselijk waardevol cadeau dat door de gedegen wetenschappelijke kwaliteit tegelijk een hulde is aan het wetenschappelijk niveau waarvan de twee emeriti in hun onderwijs en onderzoek blijk hebben gegeven.
Frans Daems, Platform Boekbeoordelingen van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, April 2015

Related titles