Doodgewone woorden

NS-taal en de Shoah

Fabian Van Samang (Author),

Category: History, History 1800-present, Linguistics, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789058678003

Publication date: July 1, 2010

€25.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 406

Size: 240 x 160 x 25 mm

Stock item: 59639

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Category: History, History 1800-present, Linguistics, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461660022

ISBN: 9789461660022

Publication date: March 20, 2013

€25.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 406

SHARE

De uitroeiing van de Europese joden is het symbool geworden van de moderne, gebureaucratiseerde massamoord. Als geen ander historisch thema heeft de judeocide ons gedwongen om na te denken over de vraag welke factoren aan de grondslag liggen van dit soort georganiseerde brutaliteit – een vraag die nog steeds op een bevredigend antwoord wacht.

Doodgewone woorden benadert de Shoah vanuit een verrassende, nieuwe invalshoek. In een vlot leesbare stijl beschrijft Fabian Van Samang de typische kenmerken van de nazitaal en beargumenteert hij hoe dit specifieke NS-discours mee aan de basis lag van de ontwikkeling van de Shoah. Hij brengt inzichten uit de psychologie, geschiedenis, filosofie en taalkunde op subtiele wijze samen. Sleuteldocumenten worden in een nieuw licht geplaatst, bestaande interpretaties worden getoetst en het besluitvormingsproces wordt opnieuw bekeken. Doodgewone woorden is een gewaagd en uitdagend boek dat de lezer er ongetwijfeld zal toe aanzetten zichzelf, zijn omgeving en zijn taal kritisch te bevragen.

Lijst met afkortingen
Dankwoord
Inleiding. Doodgewone woorden – het thema

Deel I. Hitlers anti-joodse discours. Semantische entropie in de praktijk

Inleiding. Over het onsamenhangende en systematische anti-joodse vertoog

Hoofdstuk 1. Het pragmatisch-discursieve niveau. Over de ontwikkeling en desintegratie van een gestructureerd anti-joods discours
1. Mein Kampf als typevoorbeeld van een gestructureerd verklaringsmodel?
2. Analyse van een persoonlijk discours: Hitlers toespraken (1919-1945)
3. Hitlers besloten discours (1928-1945)
4. Discursieve ontgrenzing – een aanzet tot hypothese

Hoofdstuk 2. Het lexicaal-semantische niveau. De dominantie van de tegenstrijdige randbetekenissen
1. Inleiding
2. Betekenisverschuivingen in Hitlers discours – een analyse
3. De tot norm verheven contradictorische associatie en de uitsluitende insluiting – een basispatroon

Hoofdstuk 3. Het intertekstuele niveau
1. Het begrip intertekstualiteit
2. Intertekstualiteit 1919-1939
3. Intertekstualiteit 1939-1945
4. Intertekstualiteit – een bedenking bij het obscene
5. Tussentijdse beschouwing. Semantische entropie als wezenskenmerk van Hitlers discours

Deel II. Semantische entropie en cognitieve dissonantie – een model

Hoofdstuk 1. Wanneer de leugen waarheid wordt
1. De organische leugen als wijsgerig en historisch concept
2. Een neurologische basis voor de organische leugen

Hoofdstuk 2. Ideologie als raamwerk voor de organische leugen

Hoofdstuk 3. Ideologie, organische leugen en nationaalsocialisme

Hoofdstuk 4. Cognitieve dissonantie: de theorie

Hoofdstuk 5. Cognitieve dissonantie, nationaalsocialisme en Shoah

Hoofdstuk 6. Codetaal en semantische entropie

Deel III. Het NS-discours en de ontwikkeling van de Shoah

Hoofdstuk 1. De analyse van een discours – generaliseringen en begrenzingen

Hoofdstuk 2. Codetaal of semantische entropie – een overzicht van de onderzoeksresultaten

Hoofdstuk 3. “De tong beheerst het leven en de dood” – de Shoah geherinterpreteerd
1. Semantische entropie in het NS-discours voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog
2. Hitlers geantedateerde instructie van 1 september 1939 – de vorming van een eerste zuil (voor 1939 tot na 1944)
3. Richtlijnen voor de Einsatzgruppen – de vorming van een tweede zuil (1939-1944)
4. Militaire orders van de invasie in Polen tot de nederlaag in de Sovjet-Unie – de ontwikkeling van een derde zuil
5. Onvoltooide zuilen: Umsiedlungsprojekten van het eerste getto tot na de Wannseeconferentie (1939-1944)

Besluit
Bibliografie
Personenregister

Fabian Van Samang

Fabian van Samang is historicus. Zijn eindverhandeling bestudeerde de achtergronden en motieven van getto-functionarissen. In het proefschrift dat hij in voorbereiding heeft, gaat hij op zoek naar de rol die de nazi-propaganda speelde in de aanloop naar en tijdens W.O.II.

Related titles