P.J. Broekx en de christelijke arbeidersbeweging in Limburg

Series: KADOC-Studies 8

Category: History, History 1800-present, Religion

Language: Dutch

ISBN: 9789061863410

Publication date: January 1, 1989

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

“Onvermoeibaar werker, begaafde spreker en schrijver, echte volksvriend”. Met die woorden wordt Pieter Jan Broekx in 1913 verwelkomd op het Secretariaat van Maatschappelijke en Godsdienstige Werken van Limburg. Broekx is pas 32 jaar, maar heeft zich als priester-leraar aan het Sint-Jozefcollege van Hasselt laten opmerken door zijn levendige belangstelling voor de Vlaamse beweging en het maatschappelijk vraagstuk. Vanuit zijn Secretariaat in de Tramstraat zal Broekx gedurende meer dan vijftig jaar aan de christelijke arbeidersbeweging van Limburg gestalte geven.

“Limburg voor Christus bewaren”, dat was het motto van zijn sociale actie. Het verklaart zijn organisatiedrift die de christelijke arbeidersbeweging en de Tramstraat tot een macht uitbouwde. Het verklaart zijn engagement in diverse aspecten van de Vlaamse emancipatie, van Vlaamse studentenbeweging tot Vlaamse Leergangen. Het verklaart zijn inzet voor de eenheid van de katholieken op politiek vlak en zijn afkeer voor de Vlaams-nationalisten. Het verklaart zijn reactie tegen de vreemdelingen, zowel de gastarbeiders als de Franstalige patroons die zijn gelief Limburg uitbuitten. Het verklaart kortom alles waar Broekx mee bezig was. Dit boek laat de evolutie zien van een sociaalprogressief priester naar een allesomvattend priesterbestuurder die op zijn levensavond tevreden op zijn werk kon terugblikken

Inleiding

1 Pieter Jan Broekx en het sociaal-economisch leven in Limburg rond 1900

– De dodende fabrieken der Kempen, of de industrie in Limburg

– De maatschappelijke werken

– Pieter Jan Broekx

2 Een moeilijke start. 1913-1918

– Een jonge directeur van Maatschappelijke Werken

– De Eerste Wereldoorlog

3 Uitbouw van de christelijke arbeidersbeweging in Limburg. 1918-1930

– Ons Limburg

– De syndicale beweging

– Vrije Mijnwerkers

– “Wij gaan op naar meer coöperatie”

– De werkliedenbond als “moederinrichting”

– Zorg voor zieken en bejaarden

– Voor man en kinderen

– De jeugd is de toekomst

– De Tramstraat

4 Broekx, de Vlaamse beweging en de politiek tijdens het interbellum

– De Katholieke Vlaamse Bond van Limburg

– De eerste verkiezingen volgens het Algemeen Stemrecht

– Naar standenvertegenwoordiging

– Senator Broekx

– Verkiezingsjaar 1925: “De machtsgreep van de Tramstraat”

– De gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1926

– De “kingmaker”

– De hervorming van de Katholieke Vlaamse Bond van Limburg

– De doorbraak van het Vlaams-nationalisme

– “De schoone ziel van het kind”: de verkiezingen van 1932

– In de Senaat

– Vernieuwing in de Katholieke Partij

– De memorabele verkiezingen van 24 mei 1936

– De hervorming van de Katholieke Partij

– “Houd uwen smoel”: Broekx versus de Vlaams-nationalisten

– Oorlogstijd

5 Voor de arbeiders, voor Limburg en voor de Kerk. Een allesomvattende beweging. 1930-1944

– Een “totalitaire” beweging

– Het Provinciaal Christelijk Werkersverbond

– Arbeidersbeweging in crisistijd

– Het vreemdelingenvraagstuk

– “We hebben organisaties die winsten opleveren!”

– De mutualiteit: een christelijk-sociale instelling

– “Meer levensschoonheid voor de arbeidersvrouw”

– Arbeidersjeugd

– Monseigneur

– Het Secretariaat in de oorlog

6 Broekx en het naoorlogse Limburg. 1945-1968

– Het Provinciaal Christelijk Werkersverbond als eenheidsorganisatie

– De tweede fase van de industrialisatie in Limburg

– Wijziging van het sociaal-economisch landschap

– De gouden jaren van de beweging

– Broekx, A.C.W. en politiek: de Christelijke Volkspartij

– Vriend van de Universiteit

– De Schoolstrijd

– Levensavond

Besluit

– Bibliografie

– Index van persoonsnamen

– Index van corporaties

– Index van plaatsnamen

– Index van periodieken

– Lijst van afkortingen

– Iconografie

Related titles