Levensrituelen. Het Vormsel

Karel Dobbelaere (Author),

Series: KADOC-Studies 12

Category: History, History 1800-present, Religion

Language: Dutch

ISBN: 9789061864738

Publication date: January 1, 1991

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Het vormsel: een omstreden sacrament. In Vlaanderen wordt het officieel verbonden met een plechtige herdenking van het doopsel en een geloofsbelijdenis. Voor de meesten betekent het vormsel een overgangsritueel, een toegangsticket tot de wereld van de volwassenen met alle daaraan verbonden voordelen, zoals horloge, bankrekening, vooraan in de auto zitten… Er zijn er die het beleven als een “volwassen engagement” in de Kerk, voor anderen is het een “tot ziens” of een adieu aan de Kerk. Was het vroeger anders? In deze bundel met bijdragen van historici, sociologen en theologen wordt aangetoond dat het vormsel, zoals wij dat nu kennen, een recent verschijnsel is. Pas in de 19de eeuw slaagde de Kerk erin het sacrament aan belang te doen winnen. Na het tweede Vaticaans Concilie kreeg het langzaam zijn huidige vorm en betekenis. Deze bundel benadert het vormsel vanuit verschillende invalshoeken. Het resultaat: een boeiende doorlichting, waaruit blijkt dat het vormsel als overgangsritueel nog toekomst heeft. In een kerkgemeenschap die wordt opgevat als een open volkskerk, biedt het vormsel de pastoraal nieuwe perspectieven. Mits een juiste aanwending van catechese en liturgie kan dit sacrament aangegrepen worden als een kans tot verdere evangelisering, zowel van jongeren als van volwassenen.

DEEL 1

Het vormsel in Vlaanderen van trente tot vaticanum II.

Het vormsel in Vlaanderen van ca. 1600 tot ca. 1800: een verwaarloosd sacrament.

Michel Cloet

De vormselpraktijk in Vlaanderen in de negentiende en twintigste eeuw: een nieuwe adem?

Lieve Gevers

Bibliografie deel 1

DEEL 2

Overgangsrituelen: een sociologische reflectie

Overgangsrituelen: enkele hypothesen.

Karel Dobbelaere

Het vormsel, een “rite de passaga”?

Anne Van Meerbeeck

Het vormsel: godsdienstige en sociale functies. Een visie van de moeders.

Karel Dobbelaere, Anne Van Meerbeeck en Hilde Verbeke

Het feest van de vrijzinnige jeugd. Een humanistisch overgangsritueel.

Ann Carton

Bibliografie deel 2

DEEL 3

Theologische en pastorale benaderingen

Vormselpastoraal en -catechese in de Vlaamse bisdommen sinds de Interdiocesane Beleidsnota van 1972.

Jozef Bulckens

De kwestie van de vormselleeftijd. Een liturgiewetenschappelijke en pastoraaltheologische benadering.

Jozef Lamberts

De voorbereiding op het vormsel. Een catechetisch-pedagogische benadering.

Paul Cooreman

Het vormsel als sacrament van geloof en als overgangsritueel. Een theologische benadering.

Lambert Leijssen

Bibliografie deel 3

Epiloog

Lambert Leijssen, Michel Cloet en Karel Dobbelaere

Karel Dobbelaere

Karel Dobbelaere is Emeritus Professor of Sociology of the University of Antwerp and KU Leuven.

Related titles