Levensrituelen: Dood en begrafenis

Lambert Leijssen (Editor), Jan Bleyen (Editor), Karel Dobbelaere (Editor),

Series: KADOC-Studies 31

Category: History, History 1800-present, Religion

Language: Dutch

ISBN: 9789058676276

Publication date: September 25, 2007

€30.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 248

Size: 240 x 160 x 20 mm

Stock item: 49895

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Series: KADOC-Studies 31

Category: History, History 1800-present, Religion

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461661036

ISBN: 9789461661036

Publication date: September 25, 2007

€22.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 248

Stock item: 49895

SHARE

Deze bundel in de reeks KADOC-studies verschijnt als vierde in een subreeks rond Levensrituelen. Eerder verschenen al Geboorte & doopsel (1996) , Het vormsel (1991) en Het huwelijk (2000) . Dit boek voltooit de serie en staat stil bij de laatste fase in de levensloop: dood en begrafenis. Het opzet van de subreeks bestond erin te beschrijven en na te gaan hoe, telkens bij de belangrijke scharniermomenten in de biografie van een persoon, rituelen worden aangewend die het uitzicht hebben van ‘rites de passage’.

De vraagstelling van Dood & begrafenis gaat uit van het fenomeen dat, in het vooruitzicht van het levenseinde, bij de dood zelf, onmiddellijk daarop volgend en later; een serie van traditionele rituelen, gebruiken en verhalen de overweldigende ervaring van het sterven in kaart poogt te brengen, te ordenen, te beheersen, kortom er mee om te gaan op een menselijke wijze. De bundel benadert het fenomeen vanuit drie fasen. Met de dood voor ogen” gaat na hoe we aankijken tegen de dood, welke voorstellingen we hebben van het sterven. “Rituelen en zinsduidingen bij de dood zelf” onderzoekt de omgang met het dode lichaam: welke rituelen worden aangewend, onder meer in het perspectief van een verrijzingsgeloof. “Rouwen en herinneren” ten slotte bekijkt de verwerking van het afscheid van de overledene in het rouwproces en de herinnering. Binnen deze driedelige structuur werpen 11 academici vanuit hun discipline en specialisme licht op deze fenomenen. De foto’s van Carl Uytterhaegen vormen een visueel verhaal op zich dat de tekstuele bijdragen een nieuwe dimensie geeft.”

Inhoud

Ten geleide
Lambert Leijssen, Jan Bleyen, Karel Dobbelaere en Liliane Voyé

Deel 1 – MET DE DOOD VOOR OGEN

Het gaat niet om het sterven op zichzelf. Een fenomenologisch-antropologische verkenning van sterven en gestorven zijn
Jacques De Visscher

Wie vindt een godsdienstige plechtigheid bij een overlijden belangrijk?
Karel Dobbelaere en Jaak Billiet

Nieuwsgierig naar de achterkant van het leven.
Dood, verlies en rouw in de jeugdliteratuur
Rita Ghesquière

Het laatste wat we kunnen doen.
Pastorale begeleiding bij het levenseinde
Anne Vandenhoeck

Deel 2 – RITUELEN EN ZINSDUIDING BIJ DE DOOD ZELF

Dood en overgangsriten
Liliane Voyé

Jozef Lamberts De belofte van het christelijke verrijzenisgeloof.
Een systematisch-theologische reflectie
Lieven Boeve

Deel 3 – ROUWEN EN HERINNEREN

Verlies verwerken is rouwarbeid verrichten.
Hoe kan men daarbij helpen?
Manu Keirse

De verwevenheid van het private en het publieke in rouw en oorlogsherinnering.
Johan Meire Is de dood een nieuw probleem? Verhalen van teloorgang
Jan Bleyen

BIBLIOGRAFIE AUTEURS

COLOFON

Lambert Leijssen

Jan Bleyen

Karel Dobbelaere

Karel Dobbelaere is Emeritus Professor of Sociology of the University of Antwerp and KU Leuven.

Related titles