Intra-Europese migratie en mobiliteit

Andere tijden, nieuwe wegen?

Christiane Timmerman (Editor), Rilke Mahieu (Editor), François Levrau (Editor), Dirk Vanheule (Editor),

Category: Diversity and Equity Studies, Migration Studies, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel, Social Science

Language: Dutch

ISBN: 9789462700376

Publication date: September 24, 2015

€39.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Size: 240 x 160 x mm

Guaranteed Peer Reviewed Content

Stock item: 103928

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Category: Diversity and Equity Studies, Migration Studies, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel, Social Science

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461661753

ISBN: 9789461661753

Publication date: September 22, 2015

€29.50 (including 6% VAT)

Buy Now
Guaranteed Peer Reviewed Content

SHARE

Diepgaande studie van de intra-Europese migratie en mobiliteit in Vlaanderen en België. Ondanks de indrukwekkende omvang van intra-Europese migratiestromen kregen deze in België tot op heden slechts zeer geringe wetenschappelijke aandacht in vergelijking met de migratie van niet-Europeanen, oftewel derdelanders. Nochtans is het van vitaal belang dat de intra-Europese migratie een centrale plaats krijgt op de hedendaagse onderzoeksagenda. In de huidige politieke, economische en maatschappelijke context worden intra-Europese migratie en mobiliteit met argusogen bekeken en moet het vrije verkeer van personen, één van de kernverwezenlijkingen van de Europese integratie, het steeds vaker ontgelden. Dit boek wil een genuanceerde en diepgaande stand van zaken bieden over (het onderzoek naar) de intra-Europese migratie en mobiliteit met een bijzondere focus op de Vlaamse en Belgische situatie.

This publication is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Contributors: Ettore Recchi (Università ‘G. d’Annunzio’), Helga A.G. de Valk (Vrije Universiteit Brussel), Suzana Koelet (Vrije Universiteit Brussel), Rob Van der Erf (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut), Annika Mortelmans (Universiteit Antwerpen), Sanne Van de Pol (Universiteit Antwerpen), Dirk Vanheule (Universiteit Antwerpen), Christof Van Mol (Universiteit Antwerpen), Joris Wauters (Universiteit Antwerpen), Ward Nouwen (Universiteit Antwerpen), Noel Clycq (Universiteit Antwerpen), Glenn Rayp (Universiteit Gent), Ilse Ruyssen (Universiteit Gent), Christina Vogt (Universiteit Hasselt), Patrizia Zanoni (Universiteit Hasselt), Fons Leroy (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling), Francis Holderbeke (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling), Joost Haemels (Universiteit Antwerpen), Ive Marx (Universiteit Antwerpen), Lieselot Vanduynslager (KU Leuven), Montserrat González Garibay (KU Leuven), Johan Wets (KU Leuven), Peter De Cuyper (KU Leuven), Hugo Durieux (Universiteit Antwerpen)

Inhoudsopgave
Lijst van auteurs
Inleiding
Hoofdstuk 1. Over mollen en bevers: Mobiliteit binnen de EU, denationalisatie en Europese integratie van onderaf Inleiding 1. Het tijdperk van migratie of het tijdperk van mobiliteit? 2. Mobiliteit binnen de EU: enkel voor de uitverkorenen? 3. Intra-EU mobiliteit en sociale verandering Besluit Bibliografie
Hoofdstuk 2. Intra-Europese migratie: een demografische achtergrond bij migratiepatronen en inter-Europese partnerschappen in vergelijkend perspectief Inleiding 1. Achtergrond van Europese mobiliteit 2. Data over Europese migratie en mobiliteit 3. Patronen van mobiliteit 4. Welke Europeanen zijn mobiel? 5. Europese partnerrelaties: wie huwt met wie in België? Besluit Bibliografie Hoofdstuk 3. Unieburgers en hun (derdelands) familieleden: de effectiviteit van hun burgerschapsrecht van vrij verkeer onder de loep genomen Inleiding 1. Het rechtskader inzake het vrij verkeer van Unieburgers en hun (derdelands) familieleden 2. Het effectieve genot van de burgerschapsrechten voor Unieburgers en hun (derdelands) familieleden: verschillende waarborgen Besluit Bibliografie
Hoofdstuk 4. Intra-Europese studentenmobiliteit: algemeen overzicht en tendensen Inleiding 1. Intra-Europese studentenmobiliteit versus internationale studentenmobiliteit/migratie 2. Algemeen overzicht van de situatie in Europa 3. Algemeen overzicht van de Belgische situatie 4. Algemeen overzicht van de situatie in Vlaanderen Besluit Bibliografie
Hoofdstuk 5. Over onthaalonderwijs ten tijde van intra-Europese migratie. Wat het onthaal van romakinderen in het Vlaamse onderwijs ons kan leren Inleiding 1. Een situering van het onthaal van minderjarige nieuwkomers uit MOE-landen in het Vlaamse onderwijs 2. Het Vlaamse onthaalonderwijs in een Europees vergelijkend perspectief 3. Roma in het onderwijs Besluit Bibliografie Hoofdstuk 6. Het vrije verkeer van personen in de EU: migratie of mobiliteit? Een macro-economisch perspectief Inleiding 1. Welke economische effecten van immigratie kan men verwachten? 2. Hoe belangrijk zijn de verwachte effecten? 3. Structuur van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België Besluit Bibliografie
Hoofdstuk 7. De effecten van intra-Europese migratie op de Belgische arbeidsmarkt: de migratie van hoogopgeleiden binnen de EU Inleiding: Intra-Europese migratie en de arbeidsmarkt 1. Het beleidskader voor intra-Europese arbeidsmigratie van hoogopgeleiden 2. Arbeidsmarkteffecten van hoogopgeleide migratie – Een spel van vraag en aanbod? Besluit: Intra-Europese arbeidsmigratie in tijden van economische crisis Bibliografie
Hoofdstuk 8. Instroom van laaggeschoolden uit de nieuwe EU-lidstaten en hun positie op de laaggekwalificeerde arbeidsmarkt Inleiding 1. Arbeidsmobiliteit binnen de Europese Unie 2. Evolutie van EU12-nieuwkomers in België, 2005-2010 3. EU12-nieuwkomers op de Belgische arbeidsmarkt, 2005-2010 4. EU12-nieuwkomers en laaggeschoolde arbeid in België 5. Verschillen in jobinhoud en –kwaliteit Besluit Bibliografie Hoofdstuk 9. Migratie- en integratietrajecten van Zuid-Europese migranten in Vlaanderen: Een kritische reflectie over intra-EU-mobiliteit en inburgering van EU-burgers versus niet-EU-burgers in beleidsperspectief Inleiding 1. Een blik op het beleid 3. Mobiliteit- en integratietrajecten van Zuid-Europese migranten in Vlaanderen Besluit Bibliografie
Besluit.Intra-Europese migratie: uitdagingen en mogelijkheden De relatie tussen Europees bewustzijn en intra-Europese mobiliteit Integratie door maatwerk Ethische dimensie van migrantenarbeid

Christiane Timmerman

Christiane Timmerman (†) was professor of anthropology and director of the Center for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) at the University of Antwerp.

Rilke Mahieu

Rilke Mahieu is FWO-aspirant bij het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) aan de Universiteit Antwerpen.

François Levrau

François Levrau has obtained his PhD in social science at the Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) and is currently a postdoctoral assistant at the Centre Pieter Gillis, University of Antwerp.

Dirk Vanheule

Dirk Vanheule is professor of law, dean of the Faculty of Law, and chairperson of CeMIS at the University of Antwerp.

Related titles