Een kantelend tijdperk. Une époque en mutation. Ein Zeitalter im Umbruch

De wending van de Kerk naar het volk in Noord-West-Europa. Le catholicisme social dans le Nord-Ouest de l'Europe. Die Wende der Kirche zum Volk im nordwestlichen Europa 1890-1910

E. Lamberts (Editor),

Series: KADOC-Studies 13

Category: History, History 1800-present, Religion

Language: Dutch

ISBN: 9789061865001

Publication date: January 1, 1992

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Een kantelend tijdperk

De wending van de Kerk naar het volk in Noord-West-Europa.

100 jaar geleden publiceerde Leo XIII de encycliek rerum novarum. Deze publicatie was geen geïsoleerd feit, maar de uiting van het zoeken van de Kerk naar een antwoord op de maatschappelijke veranderingen die zich ca. 1880 voltrokken. In dit boek wordt nagegaan hoe de katholieke Kerk reageerde op de snelle sociaal-economische en maatschappelijke mutaties in de geürbaniseerde en geïndustrialiseerde regio van Noord-West-Europa (Rijnland, Noord-Frankrijk, België en Nederland). Er wordt speciale aandacht besteed aan de wederzijdse beïnvloeding tussen de verschillende regio’s. vooral drie facetten komen aan bod: de ideologische reflectie, de opkomst van de volksbewegingen (landbouwers, arbeiders, middenstand, werkgevers, vrouwen) en de aanpassing van de kerkelijke pastorale strategie.

Inleiding

I: Ideologie

Neue Entwicklungen im Verhältnis des deutschen Katholizismus zu Staat und Gesellschaft

Winfried Becker

Le catholicisme social en France: orientations idéologiques

Jean-Marie Mayeur

De ontwikkeling van de sociaal-katholieke ideologie in België

Emiel Lamberts

De groei van het sociaal-ideologisch denken in katholiek Nederland

Hans Bornewasser

II: Volksbewegingen

Katholische Volksbewegungen in Deutschland

Horst Walter Heitzer

Les mouvements populaires dans la France du Nord

Alain-René Michel

Les mouvements populaires en Belgiques

Paul Gérin

Een wending naar boeren, middenstanders en arbeiders? De katholieke volksbewegingen in Nederland

Ton Duffhues

III: Pastorale strategieën

Die pastorale Strategie in Deutschland, dargestellt am Beispiel des Erzbistums Köln

Christoph Weber

L’adaptation de la stratégie pastorale dans la France du Nord

Yves-Marie Hilaire

De pastorale methodes van de Vlaamse parochiegeestelijkheid: verandering of continuïteit

Jan Art

Conclusies

Emiel Lamberts

Index van persoonsnamen

Namenverzeichnis

Index van plaatsnamen

Ortsnamenverzeichnis

Index van corporaties

Verzeichnis der Korporationen

E. Lamberts

Emiel Lamberts (1941), professor emeritus at KU Leuven, has done extensive research in the field of modern political and religious European history. His most important publications include Christian Democracy in the European Union (1945–1995), The Black International (1870–1878) and the co-edited History of the Low Countries.

Related titles