De Vincentianen in België 1842-1992

Les Vincentiens en Belgique

Jan De Maeyer (Author),

Series: KADOC-Studies 14

Category: History, History 1800-present, Religion

Language: Dutch

ISBN: 9789061865087

Publication date: January 1, 1992

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

In 1992 zijn de Vincentianen 150 jaar in België actief. Gaat het om een weinig gekende kloosterorde van Franse origine? Toch niet, al leidt de negentiende-eeuwse naam “Sint-Vincentius a Paulogenootschap” allicht tot verwarring. De huidige naam, “Sint-Vincentiusvereniging”, doet aan een devotiegenootschap denken. In de literatuur worden de Vincentianen vaak bestempeld als de emanatie van het negentiende-eeuwse katholiek paternalisme, hun lokale afdelingen (conferenties) worden aangezien als katholieke loges. Kortom, het ontbreekt aan een duidelijk beeld. Door historici van verschillende Belgische universiteiten wordt in dit boek voor het eerst meer klaarheid gebracht over diverse aspecten van het Vincentiusgenootschap. Dank zij de uitgebreide bijlagen vormt deze publicatie tevens een handig werkinstrument.

Inleiding

I. De nationale ontwikkeling

De bewogen start van het Sint-Vincentius a Paulgenootschap in België (1841-1845)

Wilfried Wouters

Implantation et affirmation (1845-1914)

Jacques Lory et Jean-Luc Soete

Achteruitgang en crisis (1914-1965)

Lieve Dhaene en Paul Wynants

“Renouveau” dans la fidélité (1965-1992)

Patricia Quaghebeur et André Tihon

“In amore et fraternitate”. Spiritualité et comportement des Vincentiens en Belgique

Jan De Maeyer

II. Stedelijke ontwikkelingen

“Ons Antwerpsch St. Vincentius’huis”. De Antwerpse Vincentianen (1846-1992)

Mark D’hoker en Ann Verheyen

La Société de Saint-Vincent de Paul à Bruxelles (1842-1992)

Gunter Bousset et Marie-Thérèse Delmer

Een glorierijk verleden: de Vincentianen in Gent (1845-1992)

Jan De Maeyer, Peter Heyrman en Patricia Quaghebeur

La Société de Saint-Vincent de Paul à Liège (1846-1992)

Paul Gérin

Bijlagen

Voorzitters (en secretarissen) nationale en regionale raden

Statistische gegevens

Lijst Belgische Raden en conferenties met overzicht archieven

Bibliografie

Biografisch repertorium

Index van plaatsnamen

Index van corporaties

Index van periodieken

Lijst van afkortingen

Iconografie

Auteurs

Overzicht van KADOC-Jaarboeken en Studies

Jan De Maeyer

Jan De Maeyer is professor emeritus of contemporary church history at KU Leuven and honorary director of KADOC-KU Leuven. His research focuses on political and social Catholicism, material Christianity, and the development of religious institutions and congregations.

Related titles