De gekooide mens

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

Tom Daems (Editor), Pieter De Witte (Editor), Geertjan Zuijdwegt (Editor),

Category: Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel, Philosophy, Social Science

Language: Dutch

ISBN: 9789462700659

Publication date: May 25, 2016

€19.90 (including 6% VAT)

Buy Now

Size: 215 x 140 x mm

Stock item: 109145

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

Category: Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel, Philosophy, Social Science

Language: Dutch

DOI: 10.11116/9789461661975

ISBN: 9789461661975

Publication date: May 25, 2016

€14.50 (including 6% VAT)

Buy Now

SHARE

Reflecties op het leven achter tralies. De gevangenis is een totaalinstituut en heeft een fundamentele impact op alle aspecten van het leven. De gekooide mens is niet alleen beroofd van zijn vrijheid, hij wordt ook geconfronteerd met de grenzen van het bestaan. Vanuit zijn ervaring als aalmoezenier in de Centrale Gevangenis van Leuven, schreef criminoloog Achiel Neys (1943-2013) veelvuldig over de belevings- en zingevingsdimensies van de vrijheidsberovende straf. Zijn teksten hebben vandaag nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet. Ze nodigen uit tot debat en reflectie, en illustreren de unieke positie die Neys innam in het debat over de strafuitvoering. De gekooide mens situeert zich op het kruispunt van criminologie, filosofie, theologie en literatuur. Het bundelt de belangrijkste publicaties van Achiel Neys en plaatst deze in dialoog met de hedendaagse gevangenisrealiteit. Die wordt vertolkt door verschillende deskundigen uit Vlaanderen en Nederland die, ieder vanuit een andere achtergrond, reflecteren op het werk van Neys en de relevantie daarvan voor het leven achter tralies vandaag de dag.

Met een voorwoord door Rik Torfs.
Contributors: Achiel Neys † (KU Leuven), Mohamed Ajouaou (VU Amsterdam), Erik Borgman, (Tilburg University), Tom Daems (KU Leuven), Pieter De Witte (KU Leuven), Katrien Lauwaert (KU Leuven), Sonja Snacken (VUB) en Geertjan Zuijdwegt (KU Leuven).

Woord vooraf
Rik Torfs

Ter inleiding
Tom Daems, Pieter De Witte en Geertjan Zuijdwegt

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit
Achiel Neys

De doorleefde realiteit van de gevangenis vandaag
Sonja Snacken

Gevangenschap: ‘Een geheime bron van vruchtbaarheid en nieuw leven’?
Achiel Neys

De strijd om de liefde te herontdekken.
Een cultuurtheologische reflectie over gevangenschap
Erik Borgman

Kerk en gevangenen
Achiel Neys

Islamitisch gevangenispastoraat. Context, enkele grondslagen en uitdagingen
Mohamed Ajouaou

Over de ‘herstelgerichtheid’ van het gevangenispastoraat
Achiel Neys

Herstelrecht vandaag
Katrien Lauwaert

De banaliteit van het kwaad
Achiel Neys

Banaliteit en de morele kwestie in het gevangenispastoraat
Pieter De Witte

Gevangenen zijn niet veroordeeld om schuldig te blijven
Achiel Neys

Noten
Over de auteurs

Tom Daems

Tom Daems is postdoctoraal onderzoeker FWO aan het Instituut voor Strafrecht en het Leuvens Instituut voor Criminologie.

Pieter De Witte

Pieter De Witte is onderzoeksmedewerker aan het Centrum voor Levensbeschouwing en Detentie (KU Leuven) en aalmoezenier in de gevangenis van Mechelen.

Geertjan Zuijdwegt

Geertjan Zuijdwegt is FWO aspirant aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en werkt als vrijwilliger in de Centrale Gevangenis van Leuven.

Het zijn stuk voor stuk opmerkelijke teksten: kritisch en genuanceerd, diepgravend en toch vlot geschreven. Dit werk is hoogst relevant voor criminologen, pastores en anderen die professioneel of als vrijwilliger met de sector te maken hebben. Ruimer kan ieder mens die de moed heeft om voorbij de stereotypen over gevangenis en gevangenen na te denken, ervan leren en peilen wat hun situatie en leven zegt over onszelf en de maatschappij waarin we leven.Yves De Maeseneer, Collationes 48 (2018) nr. 2

Collationes

Related titles