Vijf eeuwen wereldeconomie (1500-2000)

Helma Houtman-De Smedt (Author), Ludo Cuyvers (Author),

Category: Economy, History, History 1500-1800, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - handboek

Language: Dutch

ISBN: 9789061869429

Publication date: March 2, 1999

€28.50 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 541

Size: 240 x 160 x mm

Stock item: 64553

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

De geschiedenis eindigt niet bij het heden, maar strekt zich in een voortdurende veranderlijkheid uit tot in de eeuwigheid, als een nooit eindigende reis. De historicus observeert het heden, analyseert het verleden en blikt vooruit in de toekomst, in de overtuiging dat in het heden een groot deel van het verleden vervlochten ligt en in de toekomst een groot deel van het heden. Voor hem geeft het verleden zo vorm aan heden en toekomst. Op dezelfde manier beïnvloedt het economisch gebeuren de samenleving. Dit boek wil aan de vooravond van de eenentwintigste eeuw en het derde millennium de economie van ‘gisteren’ en van ‘nu’ panoramisch bekijken om die van ‘straks’ beter te kunnen begrijpen. Daarom start het verhaal al in de late middeleeuwen. Het richt zich voornamelijk op Europa, dat met zijn fascinerende economische ontwikkeling beslist van groot belang is geweest voor de vorming van de huidige samenleving. Gaandeweg echter, en evident bij de bespreking van de negentiende en de twintigste eeuw, worden de Verenigde Staten van Amerika, Japan, de andere Aziatische gebieden en de Derde Wereld in de bespreking betrokken. De indeling van dit boek is tegelijk chronologish en thematisch. Niet alle economisch-historische fenomenen kunnen worden besproken, niet alle landen of delen van de wereld kunnen even uitgebreid aan bod komen. Er werd selectief te werk gegaan: dit boek brengt ‘een’ geschiedenis van de wereldeconomie. In de eerste drie delen schetst Helma Houtman-De Smedt een beeld van de economische geschiedenis vanaf de late Middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog. Zij belicht daarin het moderniseringsproces dat zich in Europa aftekende vanaf de 15de tot het midden van de 18de eeuw, het Europees overwicht in de wereld, het ontstaan en de groei van het industriële kapitalisme in en buiten Europa en de ondergang van Europa’s wereldhegemonie. Ludo Cuyvers neemt in deel IV en V de naoorlogse economische wereldgeschiedenis voor zijn rekening. Hij gaat daarbij dieper in op de bipolaire wereldorde die op het einde van de Tweede Wereldoorlog is totstandgekomen en hij bespreekt de institutionele pijlers van het naoorlogse wereldsysteem.

Inleiding
Economische geschiedenis, een evoluerende wetenschap

Deel I – de modernisering van West-Europa. De sociaal-economische situatie in West-Europa van de vijftiende tot het midden van de achttiende eeuw

 1. De demografische evolutie in Europa van de vijftiende tot de achttiende eeuw
 2. De agrarische evolutie in Europa van de vijftiende tot de achttiende eeuw
 3. Nijverheden in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
 4. De commerciële evolutie in Europa van de vijftiende tot de achttiende eeuw
 5. Geld- en bankwezen tijdens het Ancien Régime
 6. Nawoord: Het sociale en politieke bestel vanaf ca 1300 tot ca 1800 of de standenstaat

Deel II – Europa’s overwicht in de wereld. Geboorte en groei van het industriële kapitalisme

 1. De snel toenemende groei van de Europese bevolking
 2. De agrarische ontwikkeling 1750-1914
 3. Geboorte en groei van het industriële tijdperk
 4. De wereldunificatie tussen 1750 en 1914 door de evolutie van handel, transport en communicatie
 5. Het monetaire en financiële liberalisme. geld- en bankwezen in de periode 1750-1914

Deel III – De ondergang van Europa’s economische wereldhegemonie 1914-1945

 1. De ondergang van een wereldbeel (4 augustus 1914-11 november 1918)
 2. De chaos van het naoorlogse herstel
 3. De vele gezichten van de roaring twenties
 4. In de maalstroom van een wereldcrisis: de moeilijke jaren 1930
 5. De Sovjetunie en Oost-Europa tijdens de jaren 1930
 6. De Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Deel IV – De Pax Americana en de dekolonisatie: 1945-1971

 1. De nieuwe bipolaire wereldorde
 2. West-Europa: een Amerikaanse dependentie?
 3. Japan: een Amerikaanse dependentie?
 4. De Sovjetunie en Oost-Europa
 5. De ontvoogding van de Derde Wereld

Deel V – De wereldeconomie in beroering: de jaren zeventig en tachtig

 1. De woelige jaren zeventig en tachtig
 2. De Japanse economie in opgang en neergang
 3. Ontwikkelingen in de Sovjetunie en Oost-Europa
 4. Ontwikkelingen in de Derde Wereld

Vocabularium

Helma Houtman-De Smedt

Ludo Cuyvers

Related titles