Tussen bescherming en verovering

Sociologen en historici over zuilvorming

Jaak Billiet (Editor),

Series: KADOC-Studies 6

Category: History, History 1800-present

Language: Dutch

ISBN: 9789061862901

Publication date: January 1, 1988

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Verzuiling, zuilvorming zijn vertrouwde hedendaagse begrippen. Bij nader toekijken betreft het echter niet eens zo actuele maatschappelijke processen. Reeds kort na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 zien we de aanzet van wat men een katholieke zuil is gaan noemen. Godsdienstige groepen en kerken verkeren steeds in een spanning tussen een hang naar maatschappelijk isolement en bekeringsijver, tussen bescherming en verovering. Deze termen worden in de christelijke organisatiewereld dan ook ervaren als geladen, negatieve begrippen. In deze KADOC-bundel noemen sociologen en historici het verschijnsel nochtans onomwonden bij de naam. Zij zoeken nuchter naar de historische oorsprong en de verklaringsgronden van de katholieke zuilvorming. De focus wordt daarbij gericht op de beslissende momenten. Steunend op recente onderzoeksbevindingen nemen de auteurs de lezer mee naar andere plaatsen en tijden, naar kleine gemeenten in Vlaanderen, naar de buurlanden en naar vreemde godsdiensten. Zij nodigen vooral uit om te vergelijken en zo te begrijpen. Daaruit groeit een helder beeld met verrassende inzichten over de aanpassing van het katholicisme in Vlaanderen aan de moderne verzorgingsstraat.

Ten geleide

Jaak Billiet

I. Theoretische reflectie over onderzoek en theorievorming

De katholieke zuil in Vlaanderen: ontwikkelingen in het godsdienst-sociologisch denken en onderzoek

Jaak Billiet

De verzuiling van belangengroepen. Een strategisch paradigma

Guido Dierickx

Comparatief verzuilingsonderzoek: vergezichten en valkuilen

Hans Righart

II Historische ontwikkeling van de zuilvorming in België

Van Kerk naar zuil: de ontwikkeling van het katholiek organisatiewezen in België in de 19de eeuw

Emiel Lamberts

Grondlijnen van de katholieke verzuiling tussen 1914 en 1945

Emmanuel Gerard

Katholiek reveil, katholieke verzuiling en dagelijks leven

Jan De Maeyer en Staf Hellemans

III Zuilvorming in lokale samenlevingsverbanden

De netwerkanalytische benadering van lokale zuilstructuren: een toepassing

Veerle Van de Velde

Zuilvorming in Lede

Ann D’Haese

IV “Verzuiling” in andere contexten

De katholieke zuilen buiten België

Staf Hellemans

Vormen van godsdienstig isolement: Hutterieten en zevendedagadventisten.

Een evaluatie en een vergelijking met zuilvorming.

Karel Dobbelaere

Résumé

Summary

Iconografie

Auteurs

Jaak Billiet

Jaak Billiet is PhD in Social Sciences and Emeritus Professor at KU Leuven. His research focuses on pillarization and statistical methods. He is member of the central coordination team of the European Social Survey.

Related titles