Onweerstaanbaar veranderlijk

Over de cultuur van de wetenschap

Julia Noordegraaf (Author), Ed Jonker (Author), Bart Vandenbussche (Author), Jo Tollebeek (Editor), J. Verstraete (Editor), Els Van De Perre (Editor),

Category: General Science, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789058679659

Publication date: October 14, 2013

€25.00 (including 6% VAT)

Buy Now

Number of pages: 175

Size: 240 x 195 x 15 mm

Stock item: 83231

Standard delivery time for print books:

For Belgium: 5 to 8 working days

For EU: 2 to 3 weeks

For other countries: 4 to 5 weeks

SHARE

Opstellen uit en bij Karakter. Tijdschrift van Wetenschap 2003– 2012
In 2013 viert Karakter. Tijdschrift van Wetenschap zijn tienjarig bestaan. De hoofdredacteurs van het tijdschrift selecteerden vijftien essays uit de voorbije jaren, die samen een beeld geven van de cultuur van de hedendaagse wetenschap. In Onweerstaanbaar veranderlijk gaat het over de wijze waarop wetenschappelijke disciplines worden gevormd, over concepten die zwarte dozen blijken te zijn, over carrières en modes, over geleerden die activisten worden, over publiekswetenschap.

Elk van de gekozen essays wordt vergezeld door een repliek, waarin beoefenaars van de wetenschap vanuit hun eigen praktijk reflecteren op wat de wetenschap van vandaag maakt tot wat ze is. De omgang met data, methoden en begrippen, de organisatie van wetenschappelijk werk, de relatie met gebruikers van wetenschap en de bredere samenleving: Onweerstaanbaar veranderlijk biedt een helder en verrassend zicht op een wereld die voortdurend in beweging is.

Contributors
Pieter Adriaens (KU Leuven), Veerle Baekelandt (KU Leuven), Maarten Beirens (KU Leuven), Roger Bouillon (KU Leuven), Erik Claes (Hogeschool-Universiteit Brussel), Stefaan Cuypers (KU Leuven), Tom Daems (Universiteit Gent), Andreas de Block (KU Leuven), Paul de Boeck (Ohio State University), Luc de Meester (KU Leuven), Bart de Strooper (VIB, KU Leuven), Thomas D’Hooghe (KU Leuven), Monica Höfte (Universiteit Gent), Marc Hooghe (KU Leuven), Ed Jonker (Universiteit Utrecht), Wannes Keulemans (KU Leuven), Diether Lambrechts (VIB, KU Leuven), Aernout Luttun (KU Leuven), Christian Maes (KU Leuven), Geert Molenberghs (Universiteit Hasselt, KU Leuven), Julia Noordegraaf (Universiteit van Amsterdam), Evert Peeters (KU Leuven), Dirk Roose (KU Leuven), Johan Suykens (KU Leuven), Stéphane Symons (KU Leuven), Bart Vandenabeele (Universiteit Gent), Bart Vandenbussche (KU Leuven), Joris Vandendriessche (KU Leuven), André Vantomme (KU Leuven), Kristin Verbeke (KU Leuven), Kevin Verstrepen (VIB, KU Leuven), Johan Wagemans (KU Leuven), Kaat Wils (KU Leuven)

Inhoud

Jan Eggermont
Woord vooraf
Jo Tollebeek en Jean-Christophe Verstraete
De wereld van de wetenschap

Kennis en argumentatie
Julia Noordegraaf
De cultuur van het beeld

Over disciplinevorming
Ed Jonker

Bart Vandenbussche
Archivaris in de kosmos

Over big data
André Vantomme

Paul de Boeck
Wat te denken van intelligentie?

Over begripsvorming
Stefaan E. Cuypers

Dirk Roose
Biologie inspireert computerwetenschappen

Over transdisciplinariteit
Andreas de Block

Johan A.K. Suykens
Gedrag in complexe netwerken

Over draagbare methoden
Geert Molenberghs

Kristin Verbeke
De impact van darmbacteriën

Over nature en nurture
Diether Lambrechts

-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;
De organisatie van wetenschap
Kevin Verstrepen
Evolutie van een leer: van Lamarck over Darwin naar Weismann -; en terug?

Over modes en vooruitgang
Johan Wagemans

Bart Vandenabeele
‘Ceci n’est pas Kate Moss’

Over onderzoek in de kunsten
Stéphane Symons

Roger Bouillon
Beïnvloedt de farma-industrie de medische literatuur?

Over integriteit
Marc Hooghe

Bart de Strooper
Laat me toch gewoon postdoc blijven

Over carrières
Monica Höfte

In de samenleving
Wannes Keulemans
Voedsel voor de toekomst

Over de spanning met activisme
Luc De Meester

Aernout Luttun
Pluripotente stamcellen op maat gemaakt?

Over (valse) beloftes
Veerle Baekelandt

Erik Claes en Tom Daems
Ondeelbare waarheid

Over expertise
Kaat Wils, Joris Vandendriessche en Evert Peeters

Pieter R. Adriaens
De depressie-epidemie ontmaskerd?

Over diagnose
Thomas D’Hooghe

Maarten Beirens
Muziek in de waanzinnige twintigste eeuw

Over publiekswetenschap
Christian Maes

Redactie Karakter.
Tijdschrift van Wetenschap

Julia Noordegraaf

Ed Jonker

Bart Vandenbussche

Jo Tollebeek

Jo Tollebeek is professor of Cultural History at KU Leuven.

J. Verstraete

Els Van De Perre

Op zoek naar dwarsverbanden
In hun inleiding op 'Onweerstaanbaar veranderlijk' leggen hoofdredacteuren Jo Tollebeek en JeanChristophe Verstraete uit waar het Karakter om begonnen is. Het "Tijdschrift van Wetenschap" wil aansluiten bij de batten over onderwerpen die ertoe doen en is daarbij op zoek naar dwarsverbanden tussen verschillende disciplines. Vooral is er aandacht voor de veranderende status van wetenschap. 'Karakter'-auteurs komen niet met slotbeschouwingen maar bieden een tussenbalans. Ze vertrekken vanuit een recentelijk gepubliceerd
boek- over uiteenlopende onderwerpen als databestanden in de astronomie, de neurowetenschap achter intelligentieverschillen of de biochemie van de plant- maar benutten de gelegenheid om, schrijvend vanuit hun eigen dynamische onderzoekspraktijk, belangrijke ontwikkelingen in hun vakgebied aan de orde te stellen en aldus de lezer een blik te bieden achter de coulissen van het wetenschapsbedrijf. Het aantrekkelijke van 'Karakter' is de brede benadering.

Dirk Van Delft, Ons Erfdeel, 2014, nr 2

Jo Tollebeek en Jean-Christophe Verstraete worden onderscheiden voor het tijdschrift 'Karakter' en het boek 'Onweerstaanbaar veranderlijk', waarin de universaliteit van de wetenschap mooi weergegeven wordt over alle grenzen van disciplines heen.
Winnaar jaarprijs wetenschapscommunicatie 2014 - KVAB >>>

Related titles