Missionering en moderniteit

De Belgische minderbroeders in China 1872-1940

Carine Dujardin (Author),

Series: KADOC-Studies 19

Category: History, History 1800-present

Language: Dutch

ISBN: 9789061867715

Publication date: January 1, 1996

Read the book for free with Google Books

Size: 227 x 156 x mm

SHARE

Het vicariaat van de Belgische minderbroeders in China fungeert als model voor de studie van de missionering vanuit een totaalconcept. Dit boeiend en kritisch relaas beperkt zich niet tot de voor de hand liggende religieuze vraagstelling, maar laat ook de sociaal-economische, politieke en culturele aspecten van het missiegebeuren ruim aan bod komen.

Zo komt de auteur tot nieuwe inzichten in de betekenis van de missies in de Belgisch-Chinese diplomatieke relaties en de rol van Leopold II. Het individu zowel als de algemene historische context, de westerse zowel als de beleefde realiteit: dit alles wordt met zin voor detail en nuance onder de loep genomen. Vandaar ook de centrale plaats voor de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis in het boek. De etnografische benadering van de materiële cultuur, de beeldvorming en de sociale relaties laat toe om de wederzijdse cultuurbeïnvloeding te schetsen die in de Chinamissie tot stand kwam. Tot op zekere hoogte fungeerde de lokale Chinese Kerk immers als een soort “multiculturele samenleving” avant la lettre.

Deze doctoraatsverhandeling is niet alleen vernieuwend in haar vraagstelling, ook in haar methode. Bronnen van diverse aard en origine worden met elkaar geconfronteerd, zowel egodocumenten als beleidsdocumenten, diplomatieke en kerkelijke bronnen, iconografie, interviews en statistieken. Recente inzichten in de internationale sinologische en kerkhistorische literatuur zijn geïntegreerd. De vergelijking met het protestantisme loopt als een rode draad door het verhaal.

Het werk werd in 1995 bekroond met de driejaarlijkse Etienne Sabbeprijs voor Geschiedenis.

Inleiding

Proloog

 1. In de ban van het Verre Oosten
  Groeiende Europese belangstelling voor China (1800-1940)

  1. Het missionaire debacle van de achttiende eeuw
  2. Vernieuwd missie-elan onder impuls van het katholiek en protestants reveil (1792-1860)
  3. China en de westerse mogendheden (1865-1940)
  4. De Belgisch-Chinese relaties (1865-1940)
  5. Missionering en zending in de schaduw van de ongelijke verdragen (1800-1940)
 2. Relaas van een nieuwe missie
  De Belgische minderbroeders in Zuidwest-Hubei (1872-1940)
  1. De kracht van een traditie. Herstel van de minderbroedersorde in België (1842)
  2. De stichting van de minderbroedersmissie in Zuidwest-Hubei (1872-1891)
  3. Het institutionele kader (1891-1940)
 3. Europeaan onder de Chinezen?
  Profiel van de franciscaans-Belgische missionaris in historisch perspectief (1889-1940)
  1. Het personeelsbestand in Zuidwest-Hubei (1889-1940)
  2. Persoonlijkheid en spiritualiteit van een kloosterling-missionaris
  3. De Chinamissionaris als exponent van de westerse katholieke cultuur
 4. Professionalisering van de apostolaatsmethoden in een zich wijzigende Chinees-Europese context (1872-1940)
  1. De missionering oude stijl (1891-1922). Primauteit van het directe apostolaat, succes van het indirecte apostolaat
  2. Continuïteit en discontinuïteit. De herbekering tot het directe apostolaat, professionalisering van het indirecte apostolaat (1922-1940)
 5. Naar een nieuwe, Chinees-Europese dimensie
  Een inlandse katholieke Kerk in wording (1891-1940)
  1. Het verholen gezicht van de inlandse Kerk
  2. De inlandse Kerk in Zuidwest-Hubei, een multiculturele samenleving avant la lettre

Algemeen besluit
Bijlagen
Bibliografie
Indices

Carine Dujardin

Carine Dujardin holds a PhD in History and is Head of the Heritage Library at KADOC-KU Leuven.

Related titles