Levensrituelen. Geboorte en doopsel

Lambert Leijssen (Editor),

Series: KADOC-Studies 20

Category: History, History 1800-present, Nederlandstalige uitgaven - monografie en bundel

Language: Dutch

ISBN: 9789061867722

Publication date: January 1, 1996

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

De geboorte van een nieuw mens wordt in alle samenlevingen en culturen omringd met traditionele gebruiken en rituelen. In de christelijke gemeenschappen viert men van oudsher het kinderdoopsel als opnameritueel. De betekenis van de geboorterituelen en het doopsel wordt in dit boek vanuit verscheidene disciplines onderzocht. In twintig bijdragen, krijgt de lezer een genuanceerd inzicht in de functies van de geboorterituelen en het doopsel. Nooit voorheen werden geboorte en doopsel zo multidisciplinair benaderd en geduid: van Centraal-Afrika tot Groot-Antwerpen, met invalshoeken vanuit etnografie en filosofie, geschiedenis en volkskunde, comparatieve godsdienstwetenschap, sociologie en theologie.

Ten geleide

 1. Antropologische en psychofilosofische benadering
  Kabemba Mufuta, Geboorteriten in Centraal-Afrika
  Jean-Marie Jaspard, Geboorte en doopsel vanuit psychofilosofische hoek bekeken
  Rik Pinxten, Geboorte en doopsel. Een visie van een antropoloog en vrijzinnige

 2. Kerkhistorische en volkskundige benadering
  Adelbert Denaux, De (kinder)doop in de vroege Kerk
  Jozef Lamberts, De doopviering tijdens de middeleeuwen
  Michel Cloet, Het doopsel in de Nieuwe Tijd (ca.1600 – ca. 1800)
  Lieve Gevers, Het doopsel in de Nieuwste Tijd (1830-1960)
  Stefaan Top, Als de ooievaar komt … Volksculturele facetten van zwangerschap, geboorte en doopsel
 3. Comparatieve benadering
  Luc Dequeker, De initiatieritussen in het jodendom
  Fatima Goudman en Monique Renaerts, De initiatieritus in de islam
  Lambert van Dinteren, De doop in de orthodoxe Kerken
  Willy Willems, De kinderdoop in de Reformatie
  H.R. Boudin, De doop in de anglicaanse Kerk
 4. Reflecties op de binnenkerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot geboorte en doopsel
  Anne Van Meerbeeck, Dopen: waarom niet? Een sociologische verkenning van de betekenis van dopen in Vlaanderen
  Lieven Vandekerckhove, Het peterschap: van kerkelijk naar familiaal instituut
  Piet Stevens, Het doopsel in het wetboek van 1983
  Jozef Lamberts, De liturgie van het kinderdoopsel van Vaticanum II
  Lambert Leijssen, Sacramentologische reflectie op het kinderdoopsel
  Johan Govaerts, De pastorale begeleiding naar aanleiding van de kinderdoop. Situatie, beleid en vorming
  Paul Pas, Pastoraal rond het kinderdoopsel

Slotbeschouwingen

Bibliografie

Lambert Leijssen

Related titles